5612 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp theo Quy chế 238 của Ban Bí thư
(Ngày đăng :25/03/2021 4:49:38 CH)


Lãnh đạo 02 cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp diễn ra sáng nay (25/3/2021) tại Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị có đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh. Ban Tuyên giáo có đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo. Đồng chí Lê Đức Dục và đồng chí Chu Lê Chinh đồng chủ trì.

Mục đích của công tác phối hợp nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của của tỉnh giai đoạn 2021-2026.

Chương trình phối hợp đã phân định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các bên, trong đó Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động các hoạt động đề xuất chương trình, nội dung phối hợp, cung cấp thông tin để chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về chương trình, đề án và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư tưởng trước, trong và sau liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; khi quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, những vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” mà các tầng lớp Nhân dân, xã hội quan tâm. Chủ trì hoặc phối hợp các hoạt động: Tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, địa phương liên quan đến lĩnh vực HĐND báo cáo tại hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo tổ chức; phối hợp tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động trước, trong và sau bầu cử; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền về kết quả kiện toàn các chức danh HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định; tuyên truyền các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành hằng năm, nhất là các nghị quyết về chế độ, chính sách liên quan đến người dân; tuyên truyền kết quả hoạt động của HĐND hằng năm; đánh giá công tác tư tưởng khi sơ kết, tổng kết và xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh; phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm qua quá trình tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; phối hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật ảnh hưởng tới uy tín và quá trình thực thi nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Đ/c Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị ký kết

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chủ trì hoặc phối hợp các hoạt động: tổ chức hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên học tập, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, địa phương liên quan đến lĩnh vực HĐND; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, biên soạn tài liệu tuyên truyền (theo chỉ đạo của Tỉnh ủy) về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về kết quả kiện toàn các chức danh HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định; các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành hằng năm, nhất là các nghị quyết về chế độ, chính sách liên quan đến người dân; kết quả hoạt động của HĐND hằng năm; nghiên cứu đề tài, đề án phục vụ việc sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; góp ý, đánh giá tác động tư tưởng, chính sách, pháp luật mới theo yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; xây dựng kế hoạch nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi triển khai các chương trình, dự án, đề án có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”; chủ trì, phối hợp thống nhất kế hoạch thông tin, tuyên truyền trong Đảng và xã hội; trực tiếp chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình và biện pháp xử lý, giải quyết bức xúc; phối hợp tổ chức họp báo, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về vụ việc, vấn đề bức xúc; chỉ đạo tổ chức đấu tranh các thông tin, hành vi xuyên tạc sự thật, kích động Nhân dân; phối hợp với cơ quan Nhà nước liên quan tham mưu cấp ủy đảng tổ chức rút kinh nghiệm sau khi giải quyết vụ việc, vấn đề bức xúc lớn, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”...

Phát biểu tại hội nghị ký kết, đồng chí Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung dự thảo chương trình ký kết, các nội dung đã đảm bảo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, việc ký kết sẽ giúp cho HĐND tỉnh tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND tỉnh kịp thời, cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc thông qua các cuộc giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, từ đó tham mưu cho Tỉnh ủy có chủ trương, định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp, hai bên cần tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin cho nhau để kịp thời giải quyết những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm; đảm bảo các nội dung đã ký kết được thực hiện hiệu quả.

Phát biểu sau phần ký kết, đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo nhận định, đây là hoạt động rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực thi pháp luật, triển khai việc thực hiện nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, đồng chí cũng mong muốn hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt trong từng nội dung đã ký kết./.

Thủy-Cường

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ mười bảy của Thường trực HĐND tỉnh (08/08/2022 2:48:15 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình đối với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực trạng chất lượng, hiệu quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng (04/08/2022 10:43:04 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về thực trạng chất lượng giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; giải pháp 2022 - 2025. (04/08/2022 3:16:59 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ(03/08/2022 4:18:19 CH)

Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027(27/07/2022 3:25:57 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại các xã Bum Nưa, Vàng San huyện Mường Tè(12/08/2022 2:27:26 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại các xã Ta Gia, Mường Than, Khoen On huyện Than Uyên(12/08/2022 2:23:50 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV tại các xã: Mường Kim, Mường Cang, huyện Than Uyên.(09/08/2022 8:18:40 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2022(10/08/2022 2:32:12 CH)

Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh(10/08/2022 2:05:15 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này