27312 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2018
(Ngày đăng :24/04/2018 2:37:08 CH)


Sáng nay, ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 4 năm 2018. Đồng chí Đào Xuân Huyên - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 4, Đảng viên chi bộ đều nhất trí với đánh giá trong dự thảo báo cáo trình bày tại buổi sinh hoạt. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chuyên đề về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; nội dung sinh hoạt bảo đảm thiết thực, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và chức trách được giao; thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra, giám sát. Duy trì chặt chẽ mối quan hệ giữa cấp ủy Chi bộ với lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành công đoàn, nhất là trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia quản lý cán bộ công chức; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chí trị và trật tự, an toàn cơ quan...

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Xuân Huyên - Bí thư Chi bộ đã tiến hành thông tin, tuyên truyền, quán triệt các văn bản: (1) Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. (2) Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. (3) Kết luận số 30-KL/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. (4) Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chi bộ cũng đã triển khai các chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách làm việc dân chủ, quần chúng”. Qua sinh hoạt, các đảng viên hiểu sâu sắc hơn về phong cách làm việc, lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tự soi rọi lại mình, hoàn thiện phong cách, tác phong công tác của mình để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

(Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Bí thư Chi bộ tuyên truyền chuyên đề tại buổi sinh hoạt)

Cũng tại buổi sinh hoạt tháng 4 năm 2018, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và thực hiện phát thẻ Đảng viên cho các Đảng viên: Vũ Văn Minh, Vũ Thị Diệp, Nguyễn Thị Là.

(Đồng chí Đào Xuân Huyên- Bí thư chi bộ trao quyết định phát thẻ Đảng viên cho Đảng viên Nguyễn Thị Là)

Thông tin - Dân nguyện

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ ba mươi ba của Thường trực HĐND tỉnh(08/09/2023 8:36:58 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thu Lũm(06/09/2023 3:40:29 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp lần thứ 32, nhiệm kỳ 2021-2026(15/08/2023 9:22:28 SA)

Phiên họp lần thứ ba mươi mốt của Thường trực HĐND tỉnh(01/08/2023 4:44:31 CH)

Họp báo thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/07/2023 5:07:11 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này