14277 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV
(Ngày đăng :30/11/2021 9:12:21 SA)


Quang cảnh phiên họp

Sáng ngày 29/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ bảy để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đánh giá về kết quả hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND và yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh theo thẩm quyền. Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ; phương pháp, cách thức tiến hành đúng luật; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các quy định của pháp luật, chủ trương chỉ đạo của cấp ủy Đảng và nghị quyết HĐND tỉnh; sau giám sát có những kiến nghị cụ thể, phù hợp với công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri được quan tâm, thể hiện được sự gắn kết giữa cử tri và đại biểu; vai trò người đại diện của đại biểu được phát huy. Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan được duy trì hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh cũng thắng thắn chỉ ra các hạn chế trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021, đó là: Việc điều hòa hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh còn chưa linh hoạt, còn chồng chéo về thời gian, địa điểm; việc chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho kỳ họp còn hạn chế, tài liệu gửi đến kỳ họp có nội dung còn chậm; công tác giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh có việc còn chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, chất lượng giám sát một số cuộc còn hạn chế.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đưa ra 7 nhiệm vụ, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ, chuyên đề năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sau nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe đại diện đoàn giám sát báo cáo kết quả 02 cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về “việc giải quyết kiến nghị của cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh” và “công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, chuyển nguồn, dự phòng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2020”.

Đ/c Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp

Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh nhất trí cao với báo cáo của Đoàn giám sát về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của của cử tri và nhận định: Các kiến nghị đã được UBND tỉnh tiếp thu, trả lời theo quy định. Hầu hết nội dung trả lời trọng tâm, rõ ràng, phản ánh đúng tình hình thực tế; xác định lộ trình, thời gian cụ thể, phân công theo dõi và dự kiến bố trí nguồn lực thực hiện, kịp thời tháo gỡ được những khó khăn, bất cập, tạo được sự đồng thuận của cử tri. Đến thời điểm giám sát, số kiến nghị đã giải quyết xong là 39 kiến nghị, đạt tỷ lệ 46,9%; 10 kiến nghị đang chờ Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bố trí vốn; 34 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đang xem xét, giải quyết theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh đồng tình với nhận định của Đoàn giám sát về các hạn chế trong giải quyết kiến nghị của cử tri, đó là: Tiến độ giải quyết một số kiến nghị còn chậm, chất lượng trả lời một số kiến nghị chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung trả lời chưa rõ, chưa cụ thể vào nội dung cử tri kiến nghị; trả lời không sát với nội dung đã thực hiện. Đoàn cũng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh có các kiến nghị cụ thể với UBND tỉnh để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, nâng cao chất lượng xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh cũng nhất trí với Dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, chuyển nguồn, dự phòng ngân sách nhà nước từ năm 2018 đến năm 2020 và nhận định UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách theo quy định; chi trả kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chính sách chi cho con người, kinh phí để thực hiện các Đề án, Nghị quyết, chính sách của tỉnh ban hành. Tuy nhiên, việc phân bổ, giao bổ sung kinh phí của UBND tỉnh, UBND cấp huyện cho các đơn vị dự toán và UBND cấp dưới nhiều thời điểm chưa kịp thời, công tác lập dự toán ở một số đơn vị chưa sát với thực tế, dẫn tới số kinh phí chuyển nguồn, kết dư ngân sách, số phải hoàn trả ngân sách cấp trên hàng năm còn cao...

Cũng tại phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã bàn, cho ý kiến đối với Tờ trình số 3917/TTr-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh về thông qua quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; cho ý kiến vào Chương trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV; nghe đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh báo cáo công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ năm của các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị nội dung và điều kiện tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh./.

Thông tin

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ ba mươi ba của Thường trực HĐND tỉnh(08/09/2023 8:36:58 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thu Lũm(06/09/2023 3:40:29 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp lần thứ 32, nhiệm kỳ 2021-2026(15/08/2023 9:22:28 SA)

Phiên họp lần thứ ba mươi mốt của Thường trực HĐND tỉnh(01/08/2023 4:44:31 CH)

Họp báo thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/07/2023 5:07:11 CH)

Tin mới nhất

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này