20040 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng năm 2022 tại huyện Phong Thổ
(Ngày đăng :10/06/2022 12:00:00 SA)


Quang cảnh làm việc với UBND huyện Phong Thổ

Từ ngày 07 và ngày 08 tháng 6 năm 2022, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng năm 2022 tại một số xã của huyện Phong Thổ. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Ban kinh tế - Ngân sách và Ban pháp chế HĐND tỉnh.

Kết quả khảo sát cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện Phong Thổ đã tập trung chỉ đạo, triển khai tốt nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả; kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống của Nhân dân góp phần quan trọng vào sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch giao, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2910 tỷ đạt 48,5%; thu nhập bình quân đầu người 34 triệu bằng 94,4% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt 4.129,1 tấn, tăng 98,6 tấn so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ che phủ rừng 44,15% đạt 99,9% kế hoạch giao; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đăng ký chỉ tiêu thực hiện các sản phẩm OCOP năm 2022 với tổng số 14 sản phẩm; thực hiện tốt công tác giải ngân 37.107 triệu đồng nguồn vốn đầu tư công đạt 46,33% kế hoạch vốn giao; thu ngân sách trên địa bàn 23.074/ 61.893 triệu đồng đạt 38% kế hoạch HĐND tỉnh giao; công tác giáo dục, y tế có những kết quả tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tôn giáo cơ bản ổn định. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Bộ máy chính quyền cơ sở được củng cố kiện toàn, năng lực quản lý điều hành ngày càng được nâng lên

Tại buổi làm việc với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ, các thành viên trong Đoàn khảo sát đã trao đổi đề nghị làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt còn thấp, các giải pháp trong thời gian tới như: Chỉ tiêu trồng chè mới đạt 58,16/170ha; việc trồng mới diện tích cây ăn quả; tiến độ triển khai thực hiện các công trình khởi công mới còn chậm, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn còn chưa đạt kế hoạch đề ra; tiền sử dụng đất đến thời điểm báo cáo mới đạt tỷ lệ 7% với dự toán UBND tỉnh giao; nợ đọng thuế vẫn còn cao và kéo dài qua các năm; số chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 còn cao; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc các xã được khảo sát khó đạt kế hoạch đề ra; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân, người hoạt động không chuyên trách tại các thôn bản khi làm nhiệm vụ.

Giải trình làm rõ các nội dung, đồng chí Trần Bảo Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ giải trình làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu khó đạt và một số hạn chế do Đoàn khảo sát đã đặt ra, đó là: Trong 06 tháng đầu năm đại dịch Covid-19 xảy ra và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến toàn diện đến mọi mặt kinh tế - xã hội của huyện; thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân; việc chỉ đạo triển khai, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị còn thiếu quyết liệt... Trong 06 tháng cuối năm lãnh đạo UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án về nông nghiệp đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành gieo trồng một số diện tích trong 6 tháng cuối năm theo đúng kế hoạch; chủ động nắm tình hình và ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thời tiết, cập nhật cảnh báo thiên tai, tuyên truyền cho Nhân dân kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch; hướng dẫn các chủ thể xây dựng Hồ sơ sản phẩm OCOP năm 2022 trên địa bàn; chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan chú trọng đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện giải ngân đảm bảo kế hoạch vốn đầu tư; sớm hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành; tập trung khai thác các nguồn thu, phấn đấu thu tại huyện vượt so với nghị quyết đề ra; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế vào đầu tư, kinh doanh buôn bán xuất nhập khẩu; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2022-2023; chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân và thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, không để bị động bất ngờ.

Bên cạnh việc làm rõ các nội dung Đoàn khảo sát quan tâm, thay mặt UBND huyện, đồng chí Trần Bảo Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở ngành chuyên môn hướng dẫn, ban hành đơn giá hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; bãi bỏ điều kiện hỗ trợ nhà màng, nhà lưới đối với nội dung “Sản phẩm phải được công nhận tối thiểu từ OCOP trở lên”; bổ sung chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi lợn sinh sản.

Kết luận tại buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND huyện, đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đề nghị lãnh đạo UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp về trồng chè, trồng mới diện tích cây ăn quả; tích cực giải ngân các nguồn vốn; có giải pháp tăng thu nhập, giảm nghèo; tăng thu nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; tuyên truyền phổ biến chính sách để các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống góp phần quan trọng nâng cao nguồn thu nhập cho Nhân dân, xóa đói, giảm nghèo hiệu quả, bền vững; nâng cao chất lượng khám sức chữa bệnh cho Nhân dân; chuẩn bị tốt công tác thi THPT và các điều kiện đảm bảo cho năm học mới; thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh trật tự an ninh nông thôn, quản lý tốt đối tượng nghiện, nghi nghiện để lập hồ sơ quản lý; quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức về khám tuyển nghĩa vụ quân sự; hướng dẫn các xã thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách. Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ. Đoàn sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về các kiến nghị để phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh nghiên cứu, sửa đổi phù hợp để phát huy và đưa nghị quyết HĐND tỉnh vào cuộc sống./.

                                                                                        Phạm Cường

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này