924 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh
(Ngày đăng :08/11/2019 12:00:00 SA)


Đoàn giám sát gặp gỡ, trao đổi với anh Chang A Minh, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ

Từ ngày 05 đến ngày 06/11/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tại huyện Mường Tè, Phong Thổ.

Tại huyện Mường Tè, đoàn đã giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri bản Mò Su, xã Mù Cả về đề nghị UBND tỉnh có chế độ đặc thù riêng về hỗ trợ giống trâu, bò cho các hộ nghèo bản Mò Su (bản di dân ra biên giới theo chủ trương của Nhà nước). Tại báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2010, UBND tỉnh giao UBND huyện Mường Tè chỉ đạo, lồng ghép các chương trình dự án để có kinh phí mua trâu, bò hỗ trợ cho các hộ dân bản Mò Su. Qua giám sát tại huyện cho thấy: Huyện không có nguồn kinh phí để lồng ghép được các nguồn vốn khác thực hiện chính sách đặc thù cho Nhân dân bản Mò Su, mà chỉ thực hiện nguồn hỗ trợ chăn nuôi để nhân dân đảm bảo cuộc sống theo chính sách hiện hành như: 30a, 135. Về kiến nghị của cử tri xã Bum Nưa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát và đầu tư kè kiên cố lại cánh đồng Nà Cang và Nà Luồng: Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè, UBND tỉnh đã giao kinh phí cho huyện khắc phục từ nguồn khắc phục lụt bão, tuy nhiên huyện phải thực hiện trả nợ cho các công trình khắc phục hậu quả lũ lụt từ những năm trước. Nếu kè toàn tuyến gần 2 km, huyện sẽ không đủ kinh phí thực hiện. Đồng thời đề nghị tỉnh xem xét bổ sung nguồn vốn để huyện thực hiện kè toàn tuyến đảm bảo ổn định dân cư, sản xuất diện tích lúa cho nhân dân.

(Đoàn giám sát đi thực tế tại bản Hăn, xã Mường Tè, huyện Mường Tè)

Tại huyện Phong Thổ, đoàn giám sát đã đi thực tế gặp gỡ các hộ dân có ý kiến, kiến nghị, cụ thể: Về kiến nghị của cử tri xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ kiến nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp chi trả tiền đền bù chuối và hoa màu của 31/33 hộ dân của bản Na Sa Phìn bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường từ cửa khẩu Ma Lù Thàng đi Trung tâm xã Huổi Luông, 02 hộ đã được đền bù, còn lại 31 hộ chưa được nhận đền bù. Đoàn giám sát đã gặp gỡ các hộ dân bản Na Sa Phìn, sau khi trao đổi, kết quả Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất để chi trả được 690.401 nghìn đồng/777.982 nghìn đồng. Hiện có 06 hộ chưa nhận tiền đền bù, trong đó 07 hộ có ý kiến thắc mắc đề nghị xác minh lại loại đất, diện tích đất của các hộ gia đình để thực hiện lập, trình phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho Nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành xác minh lại diện tích, loại đất của các hộ: Tẩn Chỉn Hoảng, Phàn Dâu Thìn, Tẩn Chỉn Phù, Phản Dâu Sửu, Phàn Chỉn Quang, Tẩn Chỉn Mìn, Tẩn Sử Mẩy. Báo cáo tình hình giải quyết về Thường Trực HĐND tỉnh trước ngày 15/11/2019.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri xã Hoang Thèn: Kiến nghị Công ty cổ phần Cao su kiểm tra lại diện tích đất nương của hộ gia đình Chang A Minh (C) ở bản Huổi Luông đã góp đất cho Công ty Cao su năm 2009. Tuy nhiên, trong danh sách không có tên và diện tích của hộ gia đình đã đóng góp; đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Cao su xem lại một số diện tích góp đất trồng năm 2010, đến nay đã khai thác mủ năm thứ 2 nhưng vẫn chưa được hưởng trích 10% sản phẩm như hợp đồng đã ký kết. Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Hoang Thèn chủ trì phối với với Phòng Tài Nguyên và Môi trường và Công ty Cổ phần Cao Su mời các hộ Nhân dân tham gia góp đất để rà soát lại diện tích góp đất của các hộ dân; đề nghị công ty cao su phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và biên bản thỏa thuận về góp đất cho các hộ dân đã tham gia góp đất. Thời gian tổ chức họp trước ngày 25/11/2019. Gửi biên bản cuộc họp về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/11/2019.

Về kiến nghị của cử tri xã Mường So kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét một số diện tích đất ở, đất nông nghiệp của bản Nậm Cung nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Mường So nhưng Nhà nước không sử dụng, đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện cho Nhân dân được làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được xây dựng nhà ở đáp ứng nhu cầu tách hộ của các gia đình trong bản. Hiện tại có 57 hộ dân đang sinh sống ổn định trong khu công nghiệp. Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Mường So tổ chức rà soát điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân; các hộ đã được cấp giấy chứng nhận QSĐ; các hộ đủ điều kiện nhưng chưa được cấp GCNQSĐ các hộ không đủ điều kiện cấp đất (Nêu rõ lý do). Báo cáo kết quả rà soát về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 15/11/2019. Sau khi có kết quả rà soát, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh quy hoạch, tiến hành xong trong tháng 12/2019.

Kết hợp với giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn giám sát đã khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn 02 huyện./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(29/11/2021 9:01:07 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức(24/11/2021 11:10:47 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...”(22/11/2021 11:26:22 SA)

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn(20/11/2021 11:28:10 CH)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV tại một số xã của huyện Phong Thổ(20/11/2021 11:29:36 CH)

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(29/11/2021 9:01:07 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tại huyện Sìn Hồ (26/11/2021 4:18:08 CH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV tại huyện Mường Tè(24/11/2021 2:18:28 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức(24/11/2021 11:10:47 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...”(22/11/2021 11:26:22 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này