11566 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn
(Ngày đăng :12/11/2022 2:43:03 CH)


Đoàn giám sát giám sát khả năng thoát nước của cống Huổi Bẻ, xã Vàng San

Trong hai ngày 08, 09/11/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 49/NQ - HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh khóa XV về “Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021” (gọi tắt là Đoàn công tác) đã giám sát tại huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn.

Tại huyện Mường Tè, sáng ngày 08/11/2021, Đoàn đã đi giám sát ngoài thực địa về khả năng thoát nước của cống thoát nước tại khe Huổi Đướng và khe Huổi Bẻ thuộc công trình Kè chống sạt lở suối Pắc Pạ, xã Vàng San và hiện trạng đất ở tại bản Nà Hừ 1 và Nà Hừ 2 xã Bum Nưa; nguy cơ xói lở, ảnh hưởng đến diện tích ruộng trong mùa mưa tại cánh đồng Nà Cang, Nà Sản, xã Bum Nưa. Buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc với UBND huyện Mường Tè về tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV và kết quả giải quyết, phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri huyện Mường Tè tại Nghị quyết số 49/NQ - HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh.

(Quang cảnh làm việc với UBND huyện Mường Tè)

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè, số kiến nghị của cử tri huyện Mường Tè trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết, chỉ đạo giải quyết là 15, trong đó, có 9 kiến nghị trước kỳ họp và 6 kiến nghị sau kỳ họp. Nội dung kiến nghị tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp ổn định dân cư; đề nghị nâng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với cơ sở sản xuất thủy điện; nâng mức khoán chi hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức chi bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn bản, tổ dân phố…16/16 kiến nghị đã được UBND tỉnh trả lời, giải quyết. Căn cứ vào nội dung trả lời và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Mường Tè đã chủ động tiếp thu, ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp giải quyết đảm bảo kịp thời, chất lượng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Đối với các kiến nghị tại Nghị quyết số 49/NQ - HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh, huyện Mường Tè có 17 kiến nghị, trong đó các kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Chính phủ, các Bộ ngành TW, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành là 10; thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND huyện Mường Tè là 07. Nhìn chung các ý kiến kiến nghị đều đã xem xét, giải quyết; được bố trí vốn hoặc giải quyết theo lộ trình, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Tại huyện Nậm Nhùn, Đoàn đã giám sát thực tế, làm việc với UBND xã Nậm Manh về công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết các kiến nghị của cử tri xã Nậm Manh về đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ cầu Sông Đà lên Trung tâm xã Nậm Manh, từ Trung tâm xã Nậm Manh đi vào bản Nậm Pồ, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, sắp xếp dân cư bản Nậm Pồ. Chiều ngày 09/11/2022, Đoàn làm việc với UBND huyện về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND huyện Nậm Nhùn số kiến nghị của cử tri huyện Nậm Nhùn trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết, chỉ đạo giải quyết là 07, số kiến đã được trả lời rõ, được cử tri đồng thuận là 03; 02 kiến nghị liên quan đến ảnh hưởng do thi công các công trình trên địa bàn đã được các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ có kiến nghị kiểm tra, đánh giá và thống nhất mức độ ảnh hưởng; 2 kiến nghị đầu tư cơ sở hạ tầng về nâng cấp đường từ đầu cầu Sông Đà lên Trung tâm xã Nậm Manh đã được bố trí vốn, Ban quản lý dự án huyện đã ký hợp đồng thi công. Về kiến nghị đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm), sắp xếp ổn định dân cử bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh, UBND tỉnh đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí dự phòng ngân sách trung ương n để đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Nậm Manh đi vào bản Nậm Pồ và sắp xếp, ổn định dân cư cho nhân dân bản Nậm Pồ. Sau khi được hỗ trợ nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan thực hiện dự án theo quy định.

Qua giám sát Đoàn nhận thấy: UBND huyện Mường Tè, UBND huyện Nậm Nhùn với trách nhiệm của mình, ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri đã kịp thời chỉ đạo, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến nghị, bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật; chất lượng văn bản giải quyết, trả lời được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri và Nhân dân. Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các phòng, ban và địa phương. Bên cạnh những việc đã làm được, vẫn còn những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri, cần phải khắc phục, đó là: Một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời để tồn đọng kéo dài; một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn trong việc xem xét, trả lời các ý kiến cử tri; một số nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều ý kiến đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư lớn nên cần có lộ trình, thời gian mới có thể giải quyết quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa chặt chẽ; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc có nơi chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, chưa tập trung quyết liệt nên một số ý kiến, kiến nghị cử tri giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm.

Phát biểu tại các buổi làm việc với UBND huyện Mường Tè, huyện Nậm Nhùn, đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác đề nghị UBND các huyện tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt và giải quyết các đề nghị chính đáng của cử tri, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước./.

Lò Văn Thạch

Tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Bản Lang, Mường So huyện Phong Thổ(08/06/2023 10:13:21 SA)

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này