19410 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri: Kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả hơn
(Ngày đăng :02/12/2017 9:26:47 SA)


Quang cảnh phiên họp tháng 11 của Thường trực HĐND tỉnh để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy, hầu hết kiến nghị đã được tích cực giải quyết. Tại phiên họp cho ý kiết kết luận về kết quả giám sát, đồng chí Bùi Từ thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, qua giám sát, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc hơn, số lượng kiến nghị được giải quyết nhiều hơn, kịp thời, trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Nhiều kiến nghị được giải quyết kịp thời, dứt điểm

Trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã TXCT theo quy định, tổng hợp được 37 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết và chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (Tháng 7.2017), UBND tỉnh đã có báo cáo việc giải quyết kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, trong đó có 25 kiến nghị của cử tri đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, còn lại 12 kiến nghị đang và sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thực hiện quy định của pháp luật và để tiếp tục xem xét, đôn đốc việc giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh và việc thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13.7.2017 của HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết 06). Đoàn giám sát đã lựa chọn 12 kiến nghị trước Kỳ họp thứ 5 và 05 kiến nghị theo Nghị quyết số 06 để tiến hành giám sát.

Trên cơ sở báo cáo trả lời của UBND tỉnh, các ngành liên quan và tiến hành giám sát thực tế tại cơ sở, kết quả cho thấy, hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được giải quyết. Cụ thể, có 17 kiến nghị được chọn để giám sát thì có đến 11 kiến nghị đã và đang được giải quyết, cam kết sẽ giải quyết xong trước ngày 31.12.2017, đạt 70% số kiến nghị lựa chọn giám sát, đạt 86% tổng số kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh và kiến nghị theo Nghị quyết 06.

Giám sát thực tế việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu nhận định, UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan đã chủ động, tích cực chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định. Đối với kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 và các kiến nghị trong Nghị quyết số 06 đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các huyện xem xét, giải quyết và trả lời. Nhiều kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời, dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, như: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; sở Y tế; sở Giáo dục và Đào tạo; sở Giao thông Vận tải, Công ty Điện lực Lai Châu; UBND huyện Tân Uyên, Mường Tè. Một số kiến nghị cần có thời gian để giải quyết đang được cơ quan chức năng tích cực thực hiện và cam kết sẽ hoàn thành trong thời gian tới.

Tổ giám sát của Đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm làm việc tại thị trấn huyện Phong Thổ

Tiếp tục giải quyết những kiến nghị chính đáng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là, việc chỉ đạo xem xét giải quyết một số nội dung kiến nghị cử tri còn kéo dài, như: Việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; về chi trả số tiền đền bù giải toả cho 6 hộ gia đình ở xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè; công tác kiểm tra, đôn đốc giải quyết chưa được cơ quan chỉ đạo, điều hành quan tâm thường xuyên. Có cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm giải quyết nhưng khi có kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh mới chỉ đạo kiểm tra và có phương án giải quyết. Có nội dung kiến nghị giải quyết chưa bảo đảm tiến độ theo cam kết.

Từ những hạn chế nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri. Cụ thể: Tiếp tục chỉ đạo giải quyết việc Công ty Phong Minh chậm thực hiện Dự án trồng rừng tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên. Sớm giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính giữa bản Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Chỉ đạo UBND huyện Phong Thổ rà soát các hộ dân trên địa bàn xã Nậm Xe chưa được đền bù hành lang lưới điện để tiến hành các thủ tục đền bù cho các hộ dân, thời gian hoàn thành trong quí I.2018...

Đây là lần thứ 3 trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, từ khi Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 được ban hành, trong đó có quy định cụ thể Thường trực HĐND giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, quyết liệt, có những cách làm thiết thực, hiệu quả hơn, trong đó có việc đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng; từ việc làm đó đã tạo được ý thức trách nhiệm, tích cực hơn trong việc giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị cũng như các cấp chính quyền; nhờ đó các kiến nghị được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn, đem lại lợi ích thiết thực hơn, được cử tri ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao vai trò của cơ quan dân cử nói chung và với đại biểu HĐND tỉnh nói riêng./.

Nguyễn Thủy

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này