19255 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

ĐỒNG CHÍ GIÀNG PÁO MỶ, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH DỰ, CHỈ ĐẠO KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN MƯỜNG TÈ KHÓA XIX
(Ngày đăng :19/07/2013 12:00:00 SA)

Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Mường Tè khóa XIX diễn ra từ ngày 17 – 19/7/2013.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm, đảng bộ, HĐND, UBND huyện  và các đại biểu HĐND tập trung làm tốt một số vấn đề sau: nghiên cứu, đánh giá đúng kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra những giải pháp thực tiễn cho 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013; tăng cường chỉ đạo công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đôn đốc chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, dự án; nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, chính sách cho hộ nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; tăng cường công tác đối ngoại, giải quyết tốt tình trạng di cư tự do…Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đánh giá tín nhiệm với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm; các đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, đánh giá đúng năng lực, phẩm chất đạo đức và căn cứ yêu cầu công tác để sáng suốt lựa chọn người xứng đáng bầu vào các chức vụ Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, trưởng, phó các ban HĐND, Ủy viên UBND.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ gặp gỡ đại biểu tại kỳ họp
(Đồng chí Giàng Páo Mỷ gặp gỡ đại biểu tại kỳ họp)

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã bầu các ông: Đao Văn Khánh -  Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Đức Hiển - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện và bầu bổ sung Trưởng, Phó và thành viên các Ban HĐND; ủy viên UBND huyện. Đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND bầu và phê chuẩn.Quá trình lấy phiếu tín nhiệm diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, khách quan và công khai. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệmđã được 100% đại biểu HĐND huyện nhất trí thông qua.
Sáng ngày 18/7/2013, đồng chí Giàng Páo Mỷ đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và một số phòng ban có liên quan về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.
Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, hiện nay huyện đã hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 13/13 xã. Tổng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 6.265 triệu đồng (từ năm 2011-2013), trong đó đã thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn của năm 2011-2012. Tuy nhiên, kết quả đánh giá thực trạng nông thôn của các xã so với 19 tiêu chí cho thấy 100% số xã trong huyện đều chỉ đạt dưới 5 tiêu chí, trong đó có 03 xã đạt 3 tiêu chí là Nậm Hàng, Thu Lũm, Mường Tè, còn lại các xã chỉ đạt 1-2 tiêu chí. Một trong những khó khăn trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới là nhận thức của người dân về mục tiêu thực hiện chương trình còn hạn chế nên chưa chủ động tham gia vào công tác lập quy hoạch, đóng góp nguồn lực xây dựng chương trình; bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất là nguồn vốn phân bổ để thực hiện chương trình còn thấp…
Về kết quả thực hiện chương trình xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, hiện nay 14/14 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Mường Tè đều không đạt chuẩn. Nhiều tiêu chí được Bộ Y tế ban hành không phù hợp với tình hình thực tế của các tỉnh miền núi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, một số tiêu chí khó đạt như các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện khác; dân số - kế hoạch hóa gia đình…
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Páo Mỷ đề nghị huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện các chương trình; thực hiện một số giải pháp nâng cao trình độ của cán bộ y tế xã…đồng thời, đồng chí cũng tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của UBND huyện làm cơ sở đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến xây dựng nông thôn mới và xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này