19909 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI
(Ngày đăng :16/04/2015 12:00:00 SA)

Cuộc họp diễn ra vào sáng nay, 15/4/2015 tại Phòng họp số 401, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. Tham dự có Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó trưởng ban chuyên trách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và là thành viên Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh. Đồng chí Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi kết luận giám sát

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện và là chương trình khung định hướng các nội dung cần thiết phải thực hiện để xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 13/7/2012, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND về thông qua Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020. Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, từ ngày 20/3/2015 đến ngày 01/4/2015 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện Tam Đường, Than Uyên và một số xã trên địa bàn 2 huyện. Kết quả cho thấy, Chương trình xây dựng NTM được các cấp, các ngành đặc biệt coi trọng, các ngành, các địa phương đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã), tại thôn, bản thành lập Ban phát triển thôn, bản; công tác tuyên truyền được quan tâm, do vậy nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên, xác định rõ được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân; khuyến khích, động viên nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công trong quá trình thực hiện; cơ sở hạ tầng đường giao thông thôn, bản, trường học, trạm y tế được xây dựng ở hầu hết các xã; thu nhập của người dân được cải thiện, nhiều hộ dân đã biết vươn lên làm giàu. Kết quả đánh giá của Đoàn giám sát về các 19 tiêu chí cho thấy, nếu như năm 2012 trung bình 3,25 tiêu chí/xã thì đến năm 2014 tăng lên trung bình 9,25 tiêu chí/xã, một số tiêu chí đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra như: Tiêu chí về giao thông nông thôn (tỷ lệ trục đường xã, liên xã được cứng hóa hoặc bê tông hóa vượt 29,62%, tăng 14,12%; tỷ lệ trục đường thôn, bản được cứng hóa đạt chuẩn vượt 12,9%, tăng 27,85%; tỷ lệ đường ngõ xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa vượt 2,85%, tăng 29,04%...); tiêu chí về thủy lợi, tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa tăng 14,52% so với năm 2012 và vượt 10,95% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; các tiêu chí về điện, trường học, thu nhập của người dân và các tiêu chí khác đều được quan tâm thực hiện và đạt kết quả bước đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc hướng dẫn, tổng hợp của các cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chưa cụ thể, rõ ràng; số liệu báo cáo chưa thống nhất, có việc làm còn lúng túng; việc chỉ đạo hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm còn chung chung, một số nơi chưa quyết liệt; kế hoạch triển khai các tiêu chí tại các xã thiếu cụ thể; chưa phù hợp với phong tục tập quán; một số tiêu chí cơ bản còn đạt tỷ lệ thấp, chất lượng các tiêu chí chưa cao, thiếu bền vững như tiêu chí về môi trường, hộ nghèo, hạ tầng văn hóa…


Đ/c Nguyễn Công Biên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh làm rõ một số nội dung như: Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch đối với một số xã, trong đó có xã San Thàng là xã đã đạt chuẩn NTM; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT và học nghề đạt 55%; về nguồn lực đầu tư là 1.832.358 triệu đồng và việc dành 50% tăng thu ngân sách cho xây dựng NTM; số liệu về huy động sức dân; về giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trả lời các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, việc điều chỉnh lại quy hoạch đối với xã San Thàng là do chia tách để thành lập Phường Đông Phong; về nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính cho biết, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM chưa thống nhất số liệu, chưa tính đến các nguồn vốn lồng ghép để thực hiện chương trình nên tổng nguồn lực theo báo cáo còn thấp và chưa chính xác, Sở Tài chính sẽ cùng với các cơ quan trong Ban chỉ đạo tính toán lại và có báo cáo sau; về việc dành 50% tăng thu ngân sách đầu tư cho xây dựng Nông thôn mới theo Nghị quyết 51/NQ-HĐND được Sở tham mưu phân bổ  đảm bảo theo quy định; đối với việc tổng hợp số liệu về huy động sức dân, giá trị đất đai lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, do Bộ chưa thống nhất về mẫu biểu báo cáo nên chưa có số liệu chính xác; tương tự số liệu về tỷ lệ học sinh THCS được học lên THPT và học nghề cũng được giải trình do nhầm về số liệu và xin được bổ sung sau.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Từ Thiện, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự chuẩn bị và kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, việc triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo nghiêm túc; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ bản đầy đủ; công tác tuyên truyền được quan tâm; kết quả xây dựng NTM rõ nét, chất lượng. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị, các cơ quan liên quan cần phối hợp thống nhất để tổng hợp đảm bảo phản ánh đầy đủ nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng NTM (cả nguồn lực lao động, vốn đầu tư Nhà nước từ các nguồn lồng ghép, đóng góp giá trị đất đai...) Quan tâm xem xét lại quy hoạch cho phù hợp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm từ các xã, bản để thực hiện xây dựng NTM; nghiên cứu để có hướng dẫn cụ thể nhất là xác định các tiêu chí về nhà ở, môi trường phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương; đồng thời nghiên tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống ở các xã đã đạt 19 tiêu chí NTM;  tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nhiệm vụ xây dựng NTM đạt hiệu quả cao nhất./.

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này