20064 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và khảo sát, nắm tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, xã
(Ngày đăng :16/05/2018 1:52:01 CH)


Đoàn giám sát làm việc với Thường trực HĐND xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn

Trong 2 ngày, 09, 10/5/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát thực tế việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm, trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; khảo sát, nắm tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, xã; việc triển khai nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018 tại huyện Nậm Nhùn và các xã Nậm Ban, Mường Mô. Đồng chí Đoàn Đức Long, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Kết quả giám sát thực tế việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại huyện Nậm Nhùn cho thấy, hầu hết các kiến nghị của cử tri Nậm Nhùn đã và đang được quan tâm giải quyết, trong tổng số 9 kiến nghị của cử tri, đến thời điểm giám sát, có 3 nội dung không đúng như cử tri phản ánh, đó là không có tình trạng nước công trình thủy điện Lai Châu ngập quá cos, ảnh hưởng đến ruộng nương của nhân dân bản Huổi Chát 2, xã Nậm Manh, và bản Nậm Khao, Tổng Pịt, xã Mường Mô; 04 nội dung kiến nghị đề nghị đền bù diện tích ruộng, nương khi thi công các tuyến đường và mặt bằng tái định cư đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đo đạc, lập phương án, hiện nay đang chờ cấp có thẩm quyền bố trí vốn, đoàn giám sát yêu cầu trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phải chi trả cho người dân; 01 nội dung kiến nghị của cử tri Lường Thị Tươi, bản Nậm Khao, xã Mường Mô đề nghị cấp đất tái định cư cho gia đình bà, vì lô đất cấp cho gia đình có nguy cơ sạt lở đã được UBND huyện Nậm Nhùn, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thống nhất sẽ bố trí lô đất khác, đảm bảo an toàn cho gia đình bà Tươi; 01 kiến nghị có nội dung không nhất quán, đoàn giám sát yêu cầu UBND xã Mường Mô tiếp tục nắm bắt, trường hợp không đúng quy định thì tuyên truyền, trả lời cho cử tri.


                         Đoàn giám sát, lãnh đạo Thường trực HĐND huyện Nậm Nhùn, xã Mường Mô và cán bộ Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN&PTNT kiểm tra                                               
khu đất dự kiến sẽ bố trí cho gia đình bà Lường Thị Tươi

Khảo sát hoạt động của HĐND cấp huyện, xã: Đoàn giám sát đã làm việc với Thường trực HĐND 02 xã: Nậm Ban, Mường Mô và huyện Nậm Nhùn, kết quả cho thấy, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện Nậm Nhùn và các xã đoàn đến nắm tình hình cơ bản đều bám sát các quy định của luật, tích cực chủ động nghiên cứu, đổi mới các hoạt động và đã đạt được kết quả quan trọng, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được quan tâm thực hiện; việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Về hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân cũng được HĐND huyện, các xã quan tâm và thực hiện cơ bản tốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và niềm mong mỏi của cử tri.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, huyện Nậm Nhùn và các xã Nậm Ban, Mường Mô đã triển khai kịp thời; ngay sau khi HĐND huyện, xã ban hành Nghị quyết, UBND đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018, quyết định giao chỉ tiêu đến từng xã đối với cấp huyện, giao đến từng bản đối với cấp xã. Huyện và các xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, sát với tình hình thực tế của địa phương và đã đạt được kết quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện Nậm Nhùn và các xã Nậm Ban, Mường Mô còn một số tồn tại hạn chế, đó là: công tác chuẩn bị một số báo cáo của phòng, ban liên quan còn chậm ảnh hưởng đến quá trình thẩm tra của các Ban HĐND; một số thành viên các Ban HĐND chưa chủ động dành thời gian nghiên cứu nội dung thẩm tra, còn vắng mặt trong một số cuộc họp thẩm tra; trong thảo luận tại các tổ đại biểu, một số đại biểu thảo luận còn mang tính kiến nghị, đề xuất, chưa tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế và bất cập trong các báo cáo, dự thảo nghị quyết; việc theo dõi đôn đốc thực hiện nghị quyết của HĐND còn chưa thường xuyên; một số đại biểu chưa nghiên cứu sâu Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 nên quy trình, chất lượng giám sát chưa đảm bảo, nhất là việc ban hành một số văn bản để tiến hành giám sát;hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân cũng còn có những hạn chế nhất định.

Tại các buổi làm việc với huyện và các xã Nậm Ban, Mường Mô, thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra một số nội dung thực hiện chưa đúng với quy định của luật như: Các nghị quyết khi ban hành theo quy định không được dùng ký hiệu khác, chỉ dùng điều, khoản, điểm; các chỉ tiêu nghị quyết đưa ra phải cụ thể, không định lượng, định tính và không được giao thấp hơn so với Nghị quyết HĐND cấp trên; việc xây dựng kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND không nên nhầm lẫn với kế hoạch kiểm tra của cấp ủy; cần rà soát để sửa đổi quy chế hoạt động cho phù hợp, đảm bảo các quy định của pháp luật...

Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Đoàn Đức Long, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện Nậm Nhùn và Thường trực HĐND xã Mường Mô, Nậm Ban cần tiếp tục nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực cho đại biểu HĐND cấp xã; đổi mới các hoạt động tại kỳ họp, phiên họp của HĐND, Thường trực HĐND; thực hiện đúng và tiếp tục nghiên cứu đổi mới hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tránh đơn thư vượt cấp, kéo dài. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết HĐND huyện, xã đã đề ra cho năm 2018./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thủy

 

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này