Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8/2020
(Ngày đăng :27/08/2020 12:00:00 SA)


Quang cảnh phiên họp

Chiều ngày 26/8/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 năm 2020 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; cho ý kiến vào 02 nội dung UBND tỉnh đề nghị thống nhất giải quyết giữa hai kỳ họp; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để góp đất trồng cao su; việc đóng bảo hiểm cho công nhân Công ty cao su Lai Châu tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn. Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Về kết quả hoạt động tháng 8, cơ bản các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với đánh giá trong dự thảo báo cáo trình bày tại phiên họp. Trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát chương trình công tác, thực hiện hoàn thành các công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, cụ thể như: Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười bốn; giám sát UBND tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức khảo sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để góp đất trồng cao su; việc đóng bảo hiểm cho công nhân tại Công ty cao su Lai Châu tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn.Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thống nhất giải quyết một số nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh; các nội dung thống nhất được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện đúng thẩm quyền, tạo điều kiện cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư gửi đến Thường trực HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy định.

Đối với hoạt động của các Ban HĐND tỉnh: Trong tháng 8, các ban HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Các ban HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh; tham dự kỳ họp giữa năm của HĐND một số huyện; tham gia đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để góp đất trồng cao su; việc đóng bảo hiểm cho công nhân tại Công ty cao su Lai Châu; tham dự đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng theo dõi, giám sát UBND tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười bốn; xem xét quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND huyện, thành phố theo quy định.

Về nhiệm vụ tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười bốn; đôn đốc, giám sát UBND tỉnh, các cấp, các ngành cụ thể hóa đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh chưa được cụ thể hóa; đôn đốc các ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết và tổ chức triển khai các cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình công tác năm 2020; khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm trên địa bàn các huyện, thành phố; chỉ đạo chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh-huyện lần thứ năm tại huyện Phong Thổ; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; xem xét giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh.

(Đ/c Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp)

Cũng tại phiên họp, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào 02 nội dung UBND tỉnh đề nghị thống nhất giải quyết giữa hai kỳ họp; tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để góp đất trồng cao su, việc đóng bảo hiểm cho công nhân Công ty cao su Lai Châu tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn.

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tham gia trao đổi, tham gia ý kiến vào các nội dung tại phiên họp. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Về hoạt động giám sát, khảo sá, đồng chí đề nghị xem xét về thời gian, địa điểm, tránh sự chồng chéo, trùng lặp về thời gian và địa điểm giám sát giữa các ban; đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND huyện Phong Thổ chuản bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh huyện lần thứ năm tiết kiệm, hiệu quả./. 

 Lò Văn Thạch

 

Tin liên quan

Phiên họp tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh(11/10/2020 1:06:30 CH)

Họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh, khóa XIV(11/10/2020 11:01:28 SA)

Khảo sát tình hình sản xuất, đời sống, phong tục tập quán, chất lượng dân số, giáo dục của đồng bào dân tộc Mảng trên địa bàn huyện Nậm Nhùn(29/09/2020 2:44:58 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai giảng năm học 2020-2021 và làm việc với UBND huyện Phong Thổ(07/09/2020 2:06:24 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8/2020 (31/08/2020 3:36:12 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh tại huyện Tân Uyên(31/10/2020 12:41:32 CH)

Giám sát Công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện Tam Đường, giai đoạn 2017-2020(31/10/2020 12:39:15 CH)

Tăng cường tái kiểm tra, giám sát công tác bảo trợ xã hội tại cơ sở(27/10/2020 8:18:29 SA)

Nỗ lực về đích nông thôn mới(25/10/2020 10:33:17 SA)

Quan tâm rà soát, nắm chắc đối tượng, tránh để tình trạng sót, nhầm đối tượng trợ cấp xã hội(21/10/2020 8:04:49 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này