Trang chủ Thông tin cần biết HDNDVPDBQH

Triệu tập kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
(Ngày đăng :21/07/2021 10:18:43 SA)

Ngày 16/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quyết định số 249/QĐ-HĐND).

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/6/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021; Quyết định số 43/QĐ-HĐND ngày 08/2/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về danh mục các nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2021. Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh về danh mục Nghị quyết HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, khóa XV; sau khi thống nhất với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 03 ngày (từ ngày 09/8 đến 11/8/2021), khai mạc 08 giờ 00 phút, ngày 09/8/2021 tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Riêng đại biểu HĐND tỉnh được triệu tập về trước ½ ngày (ngày 08/8/2021) để các Tổ đại biểu họp thống nhất các nội dung trước kỳ họp.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 20 báo cáo, 13 dự thảo nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết chuyên đề; tiến hành phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh; kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp tại tất cả các phiên họp (trừ phiên thảo luận tại tổ đại biểu)./.

Thông Tin

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức trực tuyến (13/09/2021 2:51:08 CH)

Triệu tập kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(21/07/2021 10:18:29 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV: Tổ chức kỳ họp thứ nhất vào ngày 19/6/2021(15/06/2021 2:23:31 CH)

Triệu tập kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức họp trực tuyến(23/04/2021 10:01:50 SA)

Một số chính sách phát triển rừng bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025 (31/03/2021 10:23:34 SA)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ ba (chuyên đề)(15/09/2021 4:03:41 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Nậm Nhùn giai đoạn 2016-2021(15/09/2021 10:51:14 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cư tri chuyên đề với viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Lai Châu(15/09/2021 11:06:53 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh Lai Châu(14/09/2021 9:13:00 SA)

Thường trực HĐND tỉnh họp nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo tình hình thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh (14/09/2021 11:01:04 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này