Trang chủ Tài liệu Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tại Mường Tè HDNDVPDBQH

Tin liên quan

Tham luận của Thường trực HĐND huyện Sìn Hồ về Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp, chất vấn tại kỳ họp của HĐND(22/05/2019 9:57:06 SA)

Tham luận của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri(22/05/2019 10:01:24 SA)

Tham luận của Thường trực HĐND huyện Than Uyên về Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri(22/05/2019 10:12:07 SA)

Tham luận của Thường trực HĐND huyện Phong Thổ về Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri(22/05/2019 10:19:39 SA)

Tham luận của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp, chất vấn tại kỳ họp của HĐND(22/05/2019 10:27:50 SA)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2021 tại huyện Sìn Hồ(21/09/2021 4:07:23 CH)

Dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản tại xã Bản Hon và xã Bình Lư năm 2020 đã phát huy hiệu quả(19/09/2021 10:10:57 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ ba (chuyên đề)(15/09/2021 4:03:41 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Nậm Nhùn giai đoạn 2016-2021(15/09/2021 10:51:14 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cư tri chuyên đề với viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Lai Châu(15/09/2021 11:06:53 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này