15605 lượt truy cập
Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi ĐBQH và HĐND Lai Châu

Một số kinh nghiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại huyện Than Uyên
(Ngày đăng :09/06/2021 5:25:44 CH)


Đại biểu Tòng Thị Đoan, Tổ đại biểu huyện Tân Uyên tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên

Trao đổi với chúng tôi, đại biểu Tòng Thị Đoan, Tổ phó Tổ đại biểu huyện Than Uyên cho biết: “Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri được Tổ đại biểu Than Uyên xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ. Câu hỏi được đặt ra cho các thành viên trong Tổ là: Làm thế nào để hoạt động TXCT của người đại biểu đảm bảo tốt nhất vai trách nhiệm của người đại biểu đối với cử tri - những người đã tin tưởng, chọn lựa, bầu ra đại biểu và gửi gắm nguyện vọng, tâm tư chính đáng của cử tri cho đại biểu?”

Suy nghĩ thấu đáo về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đối với cử tri. Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Than Uyên (gọi tắt là Tổ đại biểu huyện Than Uyên) đã chủ động bàn bạc, thống nhất phương pháp, nội dung, cách thức phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Cấp ủy, chính quyền, MTTQ cơ sở trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND các cấp. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Tổ chú trọng cả tiếp xúc cử tri định kỳ theo Luật tại trước, sau mỗi kỳ họp với tiếp xúc cử tri thường xuyên và tiếp xúc cử tri chuyên đề; đối tượng tiếp xúc được lựa chọn cả tiếp xúc với đại diện cử tri tại trụ sở xã và tiếp xúc trực tiếp với cử tri tại bản. Nội dung tiếp xúc cử tri đã bám sát định hướng của Thường trực HĐND tỉnh, có sự chọn lọc nội dung cần báo cáo kỹ, sâu với cử tri, đảm bảo sát và phù hợp với từng đối tượng cử tri như: các chính sách về phát triển nông nghiệp thì thông báo đến cử tri nông thôn; về quy hoạch, đổi tên, đặt tên đường, phố thì tuyên truyền sâu đến cử tri thị trấn; về chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh thì tiếp xúc với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo,..., do đó hầu hết các nghị quyết của HĐND tỉnh đều cử tri nắm bắt rõ nội dung và thực hiện hiệu quả. Trước, sau các đợt tiếp xúc cử tri, Tổ đều có sự trao đổi, phân công rõ trách nhiệm của đại biểu trong việc nắm bắt, nghiên cứu nội dung, chuẩn bị chu đáo để cuộc tiếp xúc cử tri thực sự đạt chất lượng.

Về việc bố trí đại biểu tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu huyện Than Uyên đầu nhiệm kỳ gồm 8 thành viên, được ứng cử và bầu từ 2 đơn vị Bầu cử khác nhau, đến cuối nhiệm kỳ còn 6 thành viên (01 đại biểu điều chỉnh nơi sinh hoạt về huyện khác; 01 đại biểu nghỉ chế độ hưu trí và xin thôi làm đại biểu). Tổ đã bố trí đan xen đại biểu giữa 2 đơn vị bầu cử khi tiếp xúc cử tri để có điều kiện nắm tình hình cũng như giám sát chéo việc thực hiện trách nhiệm đại biểu của 2 đơn vị bầu cử khác nhau. Mỗi lần tiếp xúc cử tri Tổ bố trí chia 3 nhóm, mỗi nhóm có 01 đại biểu chuyên trách hoặc công tác tại huyện; 01 đại biểu tái cử, 01 đại biểu mới tham gia đại biểu để có người làm nòng cốt nắm xuyên suốt nội dung Tổ đã, đang tiếp thu và theo dõi giải quyết tại địa bàn. Từ kế hoạch tiếp xúc cử tri được xây dựng cụ thể chi tiết, bố trí thời gian, địa điểm, phân công đại biểu HĐND và lãnh đạo UBND, lãnh đạo phòng, ban chức năng liên quan phù hợp, khoa học, tạo điều kiện cho đại biểu thể hiện được vai trách nhiệm tốt hơn, đồng thời khi cử tri cần trả lời, giải thích về lĩnh vực nào, cấp nào đều có chuyên môn tiếp thu, giải trình theo yêu cầu của cử tri, do đó hầu hết các kiến của cử tri được giải đáp ngay từ cơ sở, được cử tri đồng tình.

Việc điều hành buổi tiếp xúc cử tri: Với đặc thù cử tri miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số thường e ngại hoặc nêu không thoát ý, người điều hành buổi tiếp xúc cử tri không nên cứng nhắc, phải vừa gợi ý, định hướng nội dung chuyên sâu vừa có sự linh hoạt, gợi mở, dành nhiều thời gian, tạo điều kiện tốt để đại diện cử tri thể hiện tâm tư, nguyện vọng đề xuất ý kiến, kiến nghị chính đáng của mình.

Một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đó là tổng hợp kiến nghị của cử tri, theo dõi việc tiếp thu, giải quyết ý kiến cử tri. Đối với Tổ đại biểu huyện Than Uyên, việc tổng hợp ý kiến cử tri đã có điều chỉnh, không bê nguyên ý kiến cử tri mà có sự phân loại. Nội dung cử tri hỏi, phản ánh được giải thích, tuyên truyền cụ thể, cử tri đã rõ và đã được ghi nhận thì không lặp lại nội dung kiến nghị lên cấp trên. Nội dung còn lại thuộc thẩm quyền trách nhiệm cấp nào được đại biểu HĐND cấp đó tiếp thu. Tổ quan tâm đến việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan chức năng, thường xuyên rà soát tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để thông báo đến cử tri tại các kỳ tiếp xúc tiếp theo. Qua theo dõi, hầu hết kiến nghị của Tổ đại biểu huyện Than Uyên chuyển đến đều được UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp thu, chỉ đạo giải quyết, đạt tỷ lệ trên 90%.

Với cách làm đó đã giúp cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Than Uyên thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, xứng đáng là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Cách làm đó cũng sẽ giúp cho các tổ đại biểu HĐND khóa mới học tập được kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nói chung./.

KIM NGÂN

Tin liên quan

Nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện văn hóa trong đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu(27/06/2023 2:18:37 CH)

Một số kinh nghiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại huyện Than Uyên(31/05/2021 8:43:43 CH)

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát(02/02/2021 9:55:19 CH)

Mối quan hệ giữa điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân và tính đại diện của Hội đồng nhân dân các cấp(09/09/2020 3:45:44 CH)

Kinh nghiệm xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân(30/03/2020 2:47:54 CH)

Tin mới nhất

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này