11260 lượt truy cập
Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi ĐBQH và HĐND Lai Châu

Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh
(Ngày đăng :10/09/2019 8:07:49 CH)


Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2018)

Nghị định số 48/2016/NĐ-CP cùa Chính phủ quy định “Văn phòng Hội đồng nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh.

Đã tham mưu tổ chức thành công, có chất lượng 10 kỳ họp HĐND tỉnh; các Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu các ban HĐND tỉnh thực hiện tốt hoạt động thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo Nghị quyết; cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu đến các đại biểu để đại biểu tập trung nghiên cứu trước; xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; làm tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo, đài phát thanh truyền hình nhằm đảm bảo thông tin phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh chính xác, kịp thời, hiệu quả... Nội dung, chương trình các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và có sự đổi mới, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian cho hoạt động thảo luận và chất vấn; hoạt động thẩm tra đã từng bước khắc phục được tính hình thức, xuôi chiều; chất lượng các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và các nghị quyết HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao, đầy đủ tính phản biện, các căn cứ pháp lý, đáp ứng yêu cầu kỳ họp và thực tiễn địa phương.

Tham mưu tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát và giám sát thường xuyên của Thường trực và các Ban theo kế hoạch; hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục được cải tiến, ngày càng đi vào chiều sâu, hình thức, phương thức và nội dung giám sát phong phú, thời gian, cách thức tổ chức luôn được tham mưu đổi mới cho phù hợp, hiệu quả; nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề bức xúc được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm; sau các cuộc giám sát, Văn phòng tham mưu theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực, các ban HĐND tỉnh. Tham mưu ban hành đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, trong đó đổi mới theo hướng sâu sát, phù hợp và hiệu quả hơn.

Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công các phiên giải trình giữa hai kỳ họp, các phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh và các hội nghị, cuộc họp khác.

Để nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, xin trao đổi một số kinh nghiệm sau:

 Thứ nhất: Phải thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND, sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh đối với việc tham mưu, giúp việc các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

Thứ hai, Quản lý, điều hành khoa học hoạt động của Văn phòng, đây là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc và phục vụ; cần phân công rõ người, rõ việc theo chức năng, nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành đảm bảo mỗi công việc cụ thể đều có người phụ trách, có mốc thời gian để theo dõi, đôn đốc thực hiện. Thực tế hiện nay khối lượng công việc cần phải tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng ngày càng lớn trong khi số biên chế công chức, chuyên viên của Văn phòng còn hạn chế, nên việc điều hành khoa học các hoạt động của Văn phòng mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của HĐND.

Thứ ba, Tăng cường phối kết hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và các cấp, các ngành trong quá trình tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; thường xuyên phối hợp giữa các bộ phận trong Văn phòng để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn, hiệu quả hơn.

Thứ tư, Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành công việc; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức công chức Văn phòng, nhất là bồi dưỡng kỹ năng thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra thông tin, tham mưu xây dựng các văn bản, xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ năm, Quan tâm tạo điều kiện cho công chức cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các tỉnh bạn để học tập bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu, Mỗi công chức Văn phòng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm tự học, tự tìm tòi, nắm vững các quy định của pháp luật, cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản, nhất là văn bản liên quan đến công việc được giao để tham mưu đúng, kịp thời, có chất lượng.

Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh./.

Đào Xuân Huyên 

Tin liên quan

Một số kinh nghiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại huyện Than Uyên(31/05/2021 8:43:43 CH)

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát(02/02/2021 9:55:19 CH)

Mối quan hệ giữa điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân và tính đại diện của Hội đồng nhân dân các cấp(09/09/2020 3:45:44 CH)

Kinh nghiệm xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân(30/03/2020 2:47:54 CH)

Tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh Lai Châu(20/03/2020 2:27:49 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Pha Mu, Mường Cang huyện Than Uyên(01/06/2023 3:37:01 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này