27986 lượt truy cập
Trang chủ Tài liệu kỳ họp Kỳ họp thứ sáu (Chuyên đề)

TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ SÁU (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV
(Ngày đăng :25/03/2022 2:42:28 CH)

STT

                         TÊN LOẠI, TRÍCH YẾU VĂN BẢN

 

              FILE ĐÍNH KÈM

   (Click vào file để mở và tải về)

1

 

 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Ủy ban dân tộc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

 

2

 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026.

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

3

 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

4

 

 

 

 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và điều chỉnh hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

 

- Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

 

 

 

5

 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

 

 

- Tờ trình 675, Tờ trình 653,

  Tờ trình 547, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

6

 

 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

 

7

 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu. 

  Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

8

 

 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh.

  - Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

 

9

 

 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

 

  Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

 

 

 

 

Tin liên quan

TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ SÁU (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV(25/03/2022 11:13:42 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này