11174 lượt truy cập
Trang chủ Tài liệu kỳ họp Kỳ họp thứ 15

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV
(Ngày đăng :15/05/2023 2:41:37 CH)

STT

                         TÊN LOẠI, TRÍCH YẾU VĂN BẢN

 

              FILE ĐÍNH KÈM

   (Click vào file để mở và tải về)

 

1

 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

2

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh.  

- Tờ trìnhDTNQBiểu 1-2 DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

3  

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trìnhDTNQ

- Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

4 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội  

- Tờ trìnhDTNQ

- Tài liệu kèm theo: BC của Sở KHĐT; BC thẩm định của Sở KHĐT;

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

5 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020  

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

 

Tin liên quan

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV(12/05/2023 8:52:39 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này