30604 lượt truy cập
Trang chủ Tài liệu kỳ họp Kỳ họp thứ 13

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV
(Ngày đăng :20/02/2023 4:13:50 CH)

STT

                         TÊN LOẠI, TRÍCH YẾU VĂN BẢN

 

              FILE ĐÍNH KÈM

   (Click vào file để mở và tải về)

 

1

 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình MTQG.

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

2

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung mức hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

3

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình MTQG năm 2023.

  Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

4

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình MTQG và các chế độ, chính sách năm 2023.

   

- Tờ trìnhDTNQBiểu kèm DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

5

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại NQ số 31/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh).

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

6

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: sắp xếp, ổn định dân cư bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh, bản Nậm Cườ, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn.

 

 

Tờ trình, DTNQ

 Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

 

Tin liên quan

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV(20/02/2023 4:09:13 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này