20055 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Kỳ họp Quốc hội

THẢO LUẬN NGHỊ QUYẾT 35/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU: CÒN NHIỀU Ý KIẾN TRÁI CHIỀU
(Ngày đăng :07/06/2014 12:00:00 SA)

Chiều 06/6/2014 Quốc hội thảo luận tại tổ 03 nội dung: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; dự thảo Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu được các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều là dự thảo Nghị quyết 35 (sửa đổi).

Đại biểu Lò Hải Ươi: Cần sửa đổi một số quy định của Nghị quyết 35 cho phù hợp 

Đại biểu Lò Hải Ươi, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khẳng định, Nghị quyết 35 là công cụ giám sát hiệu quả của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần sửa đổi một số quy định cho phù hợp: bổ sung đối tượng thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND là đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, việc thực hiện Nghị quyết đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ nhằm phát huy hiệu quả theo mục tiêu nghị quyết, tránh hình thức.

Theo đại biểu Chu Lê Chinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu nếu chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với thủ trưởng các sở ngành là thành viên ủy viên Ủy ban nhân dân sẽ không đảm bảo công bằng với thủ trưởng các sở, ngành khác; về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu nhất trí với đề nghị của đại biểu Lò Hải Ươi sẽ lấy 2 lần trong nhiệm kỳ nhưng cần quy định rõ lần thứ nhất vào kỳ cuối năm đầu nhiệm kỳ và lần thứ hai vào kỳ cuối của năm thứ tư; về mức độ tín nhiệm, cần cân nhắc thận trọng, trước mắt vẫn giữ nguyên 3 mức tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp; dự thảo Luật cần quy định khả thi hơn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối các Trưởng Ban HĐND, vì các đối tượng này chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên rất khó đánh giá mức độ tín nhiệm; quy định về đánh giá tín nhiệm đối với người đồng thời đảm nhận nhiều chức vụ được thực hiện một lần đối với tất cả các chức vụ chưa đảm bảo tính khách quan…

Đại biểu Bùi Đức Thụ cho rằng nên thu hẹp đối tượng lấy phiếu tín nhiệm so với quy định hiện nay, chỉ tập trung vào một số chức danh chủ yếu và sẽ mở rộng dần đối tượng trong vào thời điểm khác; xem xét lấy phiếu tín nhiệm 2 -3 lần trong một nhiệm kỳ; chỉ quy định hai mức tín nhiệm cao và tín nhiệm thấp để thuận lợi hơn cho việc đánh giá kết quả lấy phiếu. Bên cạnh đó, các vấn đề trên hiện vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, đề nghị cần xây dựng nhiều phương án để xin ý kiến đại biểu, đảm bảo tính thống nhất cao khi thông qua Nghị quyết.

Ngày 7/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo. Phiên thảo luận diễn ra trong 01 ngày và sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp.

Tin liên quan

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUÔI QUẢN, BẢN CHÁT(22/06/2015 4:42:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI), DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:50:48 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:39:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.(22/06/2015 4:36:13 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIII(22/06/2015 4:23:26 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này