882 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Kỳ họp Quốc hội

TĂNG BỐ TRÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỈNH NGHÈO TỪ CÁC NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ CÁC KHOẢN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2014
(Ngày đăng :02/11/2013 12:00:00 SA)

Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Bùi Đức Thụ trong phiên thảo luận tại Hội trường buổi sáng nay (02/11/2013) về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Cùng quan điểm với Chính phủ và các đại biểu Quốc hội khác về nhận định tình hình kinh tế xã hội nước ta năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, thu ngân sách năm 2013 hụt khoảng trên 63 nghìn tỷ đồng, trước tình hình đó Chính phủ cũng đã kiên quyết rà soát cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách với khoảng trên 30 nghìn tỷ; đồng tình với phương án xử lý hụt thu ngân sách mà Chính phủ đã trình, đối với các địa phương cho phép sử dụng 50% số ngân sách dự phòng và khoản tiết kiệm chi để bù đắp hụt thu, đồng thời đề nghị Quốc hội cho phép sử dụng quỹ làm lương và 70% quỹ dự trữ tài chính để bù hụt thu. Đối với trung ương sau khi cắt giảm chi, sử dụng số tiết kiệm chi còn hụt 33,5 nghìn tỷ đồng, nếu giữ mức bội chi 4,8% GDP thì ngân sách trung ương phải nợ 33,5 nghìn tỷ đồng này, vì vậy đề nghị điều chỉnh tăng bội chi lên 5,3% GDP năm 2013 để phản ánh đúng thực trạng cân đối của ngân sách nhà nước.

Đại biểu Bùi Đức Thụ, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội trường sáng 02/11/2013

 
       Trong thời gian từ nay đến cuối năm tình hình thu, chi còn nhiều biến động nên Chính phủ phải chỉ đạo các bộ ngành kiên quyết quản lý chặt chẽ các khoản thu, chống nợ đọng thuế, trường hợp số thu cao hơn số báo cáo tại kỳ họp Quốc hội thì chỉ sử dụng để thanh toán nợ của ngân sách nhà nước.

Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014, đại biểu nhất trí thu cân đối ngân sách nhà nước là 782.700 tỷ đồng như Chính phủ trình, tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2014 là 5,3% GDP bằng 224 nghìn tỷ đồng và tổng chi ngân sách nhà nước năm 2014 là 1.006.700 tỷ đồng, tuy nhiên việc chi ngân sách cho đầu tư phát triển là 163 nghìn tỷ còn thấp theo nghị quyết Quốc hội, đại biểu đề nghị Quốc hội cho phép phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung vào nguồn cân đối ngân sách nhà nước để tăng hiệu quả đầu tư.

Về phương án bố trí ngân sách nhà nước năm 2014, đối với tỉnh nghèo hàng năm có điều chỉnh tăng 3% để bù trượt giá, nhưng năm 2013 chưa bố trí được nên năm 2014 đề nghị cân đối nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các khoản bổ sung có mục tiêu để bố trí cho các tỉnh này. Trong thời gian tới đề nghị Chính phủ, bộ ngành cân nhắc việc ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành địa phương triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách như chi mua sắm ô tô, chi tổ chức lễ hội…

Tin liên quan

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI), DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:50:48 CH)

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUÔI QUẢN, BẢN CHÁT(22/06/2015 4:42:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:39:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.(22/06/2015 4:36:13 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIII(22/06/2015 4:23:26 CH)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Thảo luận kỳ họp thứ bảy (Chuyên đề) HĐND tỉnh(29/06/2022 7:57:38 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề)(28/06/2022 1:30:46 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ mười bốn(27/06/2022 8:42:00 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (25/06/2022 9:31:21 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này