11903 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Kỳ họp Quốc hội

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.
(Ngày đăng :23/05/2015 12:00:00 SA)

Sáng ngày 22/5/2015, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Kim Cự, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Tổ đại biểu số 4 gồm 27 đại biểu Quốc hội thuộc các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Vĩnh Long tiến hành thảo luận về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII năm 2015. Các đại biểu cơ bản tán thành với dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và tán thành với báo cáo của Chính phủ về việc đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội.


Đại biểu Bùi Đức Thụ, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu phát biểu tại Tổ

Đối với dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, một số ý kiến đại biểu đề nghị cần giải thích “thế nào là bí mật nhà nước” tại khoản 3, Điều 9 để tránh tình trạng đối tượng chịu sự giám sát từ chối trả lời, cung cấp thông tin, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát; nghiên cứu và quy định cụ thể về trách nhiệm của chủ thể giám sát (Điều 7); tách bạch rõ trách nhiệm của cơ quan chịu sự giám sát với cơ quan giám sát tại Điều 8; quy định rõ hơn về hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát (Điều 11). Đa số ý kiến đại biểu cho rằng, hiệu quả hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử ngày càng được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, một trong những nguyên nhân là do một số quy định của luật chưa đủ mạnh, đề nghị cần cụ thể hơn về các chế tài xử lý trách nhiệm đối với người chịu sự giám sát không thực hiện, thực hiện không nghiêm túc kiến nghị, kết luận sau giám sát của đoàn giám sát. Về hoạt động chất vấn, đại biểu kiến nghị để đại biểu thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của mình đề nghị bổ sung quy định trong thời gian giữa hai kỳ họp ngoài việc đại biểu Quốc hội có quyền gửi chất vấn của mình đến người được chất vấn tại phiên họp của UBTVQH thì còn được gửi chất vấn khi UBTVQH không họp để yêu cầu người có thẩm quyền trả lời bằng văn bản. Đối với hoạt động chất vấn của HĐND (Điều 63) đại biểu Bùi Đức Thụ Đoàn Lai Châu đề nghị cần tuân thủ đúng quy định của Hiến pháp năm 2013, các đối tượng được chất vấn có trách nhiệm trả lời chất vấn ngay tại kỳ họp HĐND; bổ sung quy định Hội đồng nhân dân cấp xã được thành lập đoàn giám sát để thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề.

Về chương trình xây dựng luật pháp lệnh, đa số ý kiến đại biểu tham gia đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo chuẩn bị tốt dự án Luật biểu tình trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 10 và thông qua vào kỳ họp thứ 11 để bảo đảm sự công khai, minh bạch thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước thay vì chuyển dự án Luật này thông qua vào kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Đề nghị cần cẩn trọng hơn trong việc thực hiện các quy trình làm luật của Quốc hội, nhất là việc tổ chức lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Về Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội, đa số ý kiến đề nghị cần sớm trình Quốc hội xem xét sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người lao động, đại biểu đề nghị tại kỳ họp này Quốc hội ra nghị quyết về việc tạm dừng thi hành Điều 60 của Luật, đồng thời giao cho các cơ quan có thẩm quyền rà soát, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sau.

Buổi chiều Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận về các ý kiến còn khác nhau của dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

Tin liên quan

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUÔI QUẢN, BẢN CHÁT(22/06/2015 4:42:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI), DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:50:48 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:39:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.(22/06/2015 4:36:13 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIII(22/06/2015 4:23:26 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Bản Lang, Mường So huyện Phong Thổ(08/06/2023 10:13:21 SA)

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này