10165 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Kỳ họp Quốc hội

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THAM GIA THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013...
(Ngày đăng :24/05/2014 12:00:00 SA)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, sáng ngày 23/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2014 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 18 có Đoàn ĐBQH các tỉnh: Lai Châu, Hậu Giang, Đồng Tháp.

 

Đại biểu Bùi Đức Thụ phát biểu thảo luận tại Tổ

Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012, theo báo cáo Chính phủ thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định. Nhiệm vụ chi NSNN năm 2012 đã được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tình trạng chi chuyển nguồn sang năm sau giảm về quy mô và cơ cấu, các khoản chi chuyển nguồn do triển khai chậm đã được khắc phục đáng kể. Số chi chuyển nguồn do triển khai chậm bằng 1,9% so với tổng chi NSNN; mức tăng bội chi NSNN là 13.926 tỷ đồng. với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi như trên, tính đến 31/12/2012, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 38,9%, dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng 37, 4%, trong giới hạn bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.   

Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có những biến động phức tạp cùng với những khó khăn ở trong nước, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội theo mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Quốc hội đề ra: trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2013 có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 5,42% cao hơn mức tăng của năm 2012; lạm phát được kiểm soát, thấp nhất trong 10 năm qua; lãi suất tín dụng giảm; xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao và năm thứ 2 xuất siêu liên tiếp; dự trữ ngoại hối tăng; thu hút và giải ngân vốn ODA đạt khá, vốn FDI đăng ký và thực hiện tăng mạnh; các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. An ninh chính trị và trật ự an toàn xã hội được giữ vững.

Tham gia thảo luận vào các nội dung trên, đại biểu Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc thực hiện nhiệm vụ chi vẫn còn những sai phạm như đầu tư dàn trải, sử dụng sai nguồn, một số khoản chi trái pháp luật có xu hướng tăng; bất ổn kinh tế vi mô còn lớn, doanh nghiệp ngoài nhà nước còn phụ thuộc nhiều vào vốn vay nhưng khó tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng, chủ yếu là do chất lượng sản xuất, kinh doanh chưa cao; khả năng huy động nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ các tổ chức, người dân còn thấp, phần lớn huy động từ các tổ chức tín dụng; để tạo ra những bứt phá về kinh tế, đất nước cần rất nhiều nguồn lực, trong đó có yếu tố khoa học – công nghệ;  năm 2013 đã cơ bản chặn được đà suy giảm kinh tế từ năm 2010 song tốc độ tăng trưởng còn chậm. Theo đại biểu, có nhiều nguyên nhân, trong đó tăng tổng cầu là nguyên nhân chủ yếu, nếu không được xử lý bài bản, bình tĩnh, có lộ trình sẽ có nguy cơ tái lạm phát. Đại biểu đề nghị, Chính phủ cần làm tốt công tác dự báo tình hình  để có lộ trình, giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tránh bị động; tái cơ cấu toàn diện trên tất cả các lĩnh vựccủa nền kinh tế.

Đại biểu Chu Lê Chinh phát biểu ý kiến tại tổ về tình hình kunh tế - xã hội năm 2014

Theo đại biểu Chu Lê Chinh, kết quả 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch thể hiện sự cố gắng của các cấp, các ngành với nhiều giải pháp được triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời. Tuy nhiên, chi thường xuyên một số lĩnh vực quan trọng chưa đạt dự toán như lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, chi sự nghiệp kinh tế và môi trường; chi chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạt 88%; nhiều chương trình được ban hành nhưng chưa xác định rõ nguồn vốn đã không được triển khai thực hiện; tình trạng nợ đọng thuế chưa có giải pháp giải quyết hiệu quả; xử lý theo kết quả kiểm toán chưa nghiêm, một số vi phạm chậm được khắc phục; về kinh tế - xã hội, còn 3 chỉ tiêu xấp xỉ đạt là tốc độ tăng trưởng GDP, tạo việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo và hai chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP, tỷ lệ giảm hộ nghèo; chương trình giảm nghèo hiệu quả chưa cao, thiếu tính bền vững. Trong những tháng cuối năm 2014, Chính phủ đã dự báo tình hình, đánh giá tác động của vấn đề biển đông đến nền kinh tế nước ta và đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn. Song đại biểu đề nghị cần đưa ra giải pháp riêng giải quyết vấn đề này, góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở biển Đông bằng tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc./.

Tin liên quan

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUÔI QUẢN, BẢN CHÁT(22/06/2015 4:42:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI), DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:50:48 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:39:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.(22/06/2015 4:36:13 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIII(22/06/2015 4:23:26 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này