10078 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Kỳ họp Quốc hội

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THAM GIA THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI VÀ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Ngày đăng :29/05/2014 12:00:00 SA)

Sáng ngày 28 tháng 5 Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Thảo luận về dự án Luật doanh nghiệp sửa đổi. Tham dự phiên thảo luận tại tổ có đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Hậu Giang, Đồng Tháp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại phiên thảo luận Tổ, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Đa số các đại biểu tán thành với việc sửa đổi luật nhằm tạo ra những đột phá mới, góp phần cải cách thể chế kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập doanh nghiệp; bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Về vấn đề thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, đại biểu Chu Lê Chinh, Đoàn ĐBQH Lai Châu và một số ý kiến của các đại biểu khác cho rằng để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp, thủ tục đăng ký tiếp tục được đơn giản hóa, dự thảo Luật dự kiến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ ghi ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng quy định này sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, không những thế còn ảnh hưởng đến thương hiệu đã gắn với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy dự thảo luật cần quy định theo hướng doanh nghiệp phải có nghĩa vụ khai báo về ngành nghề sản xuất kinh doanh và phải chịu trách nhiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình nếu không kinh doanh hoặc thực hiện kinh doanh không đúng ngành nghề đã khai báo, tránh trường hợp nhà nước quản lý nhưng không biết doanh nghiệp kinh doanh sản xuất lĩnh vực gì và thực tế đã chứng minh nhiều doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh nhưng không hoạt động hoặc thành lập để hợp pháp hóa việc mua bán hóa đơn rất khó khăn cho công tác quản lý. Luật cũng cần phải quy định cụ thể về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh bị cấm.

Đại biểu cho rằng việc thành lập doanh nghiệp ở việt nam hiện nay còn quá rễ ràng thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát của nhà nước sau khi doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, vì vậy luật sửa đổi lần này cần quy định chặt chẽ hơn nhất là việc tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát sau khi doanh nghiệp được thành lập để nhà nước có thể nắm được khả năng hoạt động của doanh nghiệp, của nền kinh tế và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời giúp cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuế.

Đề nghị rà soát và cụ thể hóa các quy định giao Chính phủ hướng dẫn thi hành trong luật để bảo đảm tính khả thi, hiệu lực thi hành, khắc phục tình trạng luật khung, luật ống phải chờ văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với dự thảo luật quản lý, sử dụng đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, ông Bùi Đức Thụ, Đoàn Lai Châu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát những quy định của luật này, vì liên quan đến lĩnh vực DNNN hiện nay đang có rất nhiều luật điều chỉnh như luật doanh nghiệp, luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư, luật đầu tư công…để tránh chồng lấn, trùng lắp giữa các luật. Đại biểu cho rằng vấn đề cốt lõi mà dự thảo luật này hướng đến điều chỉnh phải đạt được đó là việc nhà nước sử dụng DNNN và công cụ thị trường để tiều tiết nền kinh tế nhưng vấn đề này trong dự thảo luật thì chưa được quy định rõ ràng. Luật cần quy định rõ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì được làm những gì; hạn chế tối đa việc thành lập mới DNNN vì vậy cần phải quy định các điều kiện khắt khe hơn; quy định rõ nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế của DNNN; cân nhắc việc quy định thẩm quyền quá lớn cho hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty trong việc quyết định dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố định của doanh nghiệp tại điểm a, khoản 1, Điều 23…

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật công chứng (sửa đổi)./.

Tin liên quan

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUÔI QUẢN, BẢN CHÁT(22/06/2015 4:42:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI), DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:50:48 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:39:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.(22/06/2015 4:36:13 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIII(22/06/2015 4:23:26 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này