20038 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Kỳ họp Quốc hội

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU TIẾP TỤC CÓ NHỮNG Ý KIẾN QUAN TRỌNG THAM GIA THẢO LUẬN TẠI TỔ, TẠI HỘI TRƯỜNG KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ngày đăng :03/06/2014 12:00:00 SA)

Sáng nay, 03/6, Quốc hội thảo luận tại tổ Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Tham gia tổ thảo luận số 18 có Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, Hậu Giang, Đồng Tháp.

Đại biểu Chu Lê Chinh, phát biểu tại hội trường  

Đa số các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội là cần thiết, bố cục của dự thảo được thiết kế hợp lý, khoa học, nhiều quy định mới, cụ thể hơn như nâng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, bỏ phiếu tín nhiệm, trưng cầu dân ý, chức danh tổng thư ký Quốc hội…góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tham gia vào dự thảo Luật, đại biểu Chu Lê Chinh đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đề nghị: quy định tối thiểu 40% đại biểu chuyên trách tổng tổng số đại biểu; thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH độc lập, không gộp vào Văn phòng HĐND như hiện nay; bổ sung quy định về đảm bảo chế độ thi đua, khen thưởng đối với đại biểu chuyên trách…

Theo đại biểu Bùi Đức Thụ đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, cơ cấu, tổ chức của Quốc hội cần được quy định tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; ban hành nội quy, quy chế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chứ không quy định trong Luật; dự thảo Luật cần được sửa đổi theo hướng xác định rõ vị trí trung tâm của đại biểu Quốc hội, nâng cao tính đại diện, tự chịu trách nhiệm của đại biểu, hạn chế hành chính hóa hoạt động của Quốc hội; tổ chức lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội và chủ nhiệm một số ủy ban; nâng địa vị pháp lý của Ban Dân nguyện và Ban công tác đại biểu là các cơ quan của Quốc hội, trong đó, Trưởng Ban phải là ĐBQH, ngoài ra còn có các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực; đồng thời, cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội cho phù hợp với vai trò của chức danh này; tăng số lượng kỳ họp Quốc hội trong năm để đáp ứng kịp thời yêu cầu điều hành kinh tế - xã hội và rút ngắn thời gian họp để các lãnh đạo chủ chốt của trung ương, địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, trong phiên thảo luận tại hội trường chiều ngày 02/6/2014 về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Đại biểu Chu Lê Chinh phát biểu cho rằng kinh tế - xã hội năm 2013 đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, xuất siêu liên tiếp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt kế hoạch đề ra, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; đội ngũ y, bác sỹ, trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn thiếu và yếu; công tác xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, khoảng cách thu nhập ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với thành thị còn rất xa do nguồn lực đầu tư chương trình xóa đói giảm nghèo thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2014: kinh tế vĩ mô tiếp tục đạt được kết quả tích cực, lạm phát được kiềm chế, thu ngân sách đạt khá, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức cao, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, được nhân dân và xã hội ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm kinh tế - xã hội nước ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro: kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, nguy cơ lạm phát cao trở lại, xử lý nợ xấu còn chậm, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, số doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động còn cao; chưa khắc phục được tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật…

Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông miền núi, biên giới, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo giữ vững chủ quyền ở Biển Đông, trước mắt cần tập trung đầu tư hoàn thành đường tuần tra biên giới; sớm triển khai dự án tuyến đường cao tốc nối dài đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu giúp tỉnh Lai Châu có điều kiện phát triển, thu hẹp khoảng cách với các tỉnh, thành trong cả nước; tiếp tục tập trung nguồn lực, đảm bảo đủ, kịp thời nguồn vốn thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo. Ban hành nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo đa chiều bền vững trong giai đoạn tiếp theo; sớm ban hành nghị quyết, đề án thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 06/11/2013 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục - đào tạo, để có nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì đây là một trong ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra./.

Tin liên quan

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUÔI QUẢN, BẢN CHÁT(22/06/2015 4:42:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI), DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:50:48 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:39:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.(22/06/2015 4:36:13 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIII(22/06/2015 4:23:26 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này