19206 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Kỳ họp Quốc hội

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU THAM GIA THẢO LUẬN TỔ VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, NGÂN SÁCH NĂM 2014, NHIỆM VỤ NĂM 2015
(Ngày đăng :22/06/2014 12:00:00 SA)

Sáng ngày 21/10/2014, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 18 có Đoàn ĐBQH các tỉnh: Lai Châu, Hậu Giang, Đồng Tháp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại phiên thảo luận Tổ sáng 21/10/2014

Đại biểu Quốc hội Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, mặc dù vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đạt được những kết quả tích cực; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chủ quyền quốc gia được bảo đảm; chính trị xã hội ổn định; vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên, cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội đã đề ra; trong 14 chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, dự báo cáo 13 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch và 01 chỉ tiêu không đạt là tỷ lệ lao động qua đào tạo (đạt 49%, kế hoạch 52%).

Tuy nhiên, sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, nợ xấu chưa được cải thiện, số lượng doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động tiếp tục tăng; cân đối ngân sách chưa đảm bảo do tốc độ tăng chi lương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động, tốc độ tăng chi an sinh xã hội cao hơn tốc độ tăng thu ngân sách, tốc độ tăng chi thường xuyên cao hơn tốc độ tăng chi cho đầu tư phát triển. Do đó, cần có chính sách, cơ chế để phát triển kinh tế giai đoạn 2015 – 2020 theo hướng lành mạnh, ổn định, bền vững hơn; có các giải pháp đột phá về thể chế kinh tế, nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trên phạm vi cả nước để tạo động lực cho nền kinh tế phát triển.

Đồng tình với quan điểm của đại biểu Bùi Quang Vinh, theo đại biểu Bùi Đức Thụ, năm 2014 phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức song cân đối vĩ mô tiếp tục được duy trì, lạm phát được kiềm chế, tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, 9 tháng tăng 2,25%, thấp nhất trong 10 năm qua; xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá cao, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 14,4%; cán cân thương mại, cán cân vãng lai và cán cân thanh toán quốc tế tổng thể tiếp tục thặng dư; dữ trự ngoại hối tăng đột biến và đạt mức kỷ lục 35 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 17,2% so với cùng kỳ, ước thu cả năm vượt 10,6% dự toán, bảo đảm chi theo kế hoạch và nhu cầu cấp bách phát sinh…Đại biểu nhấn mạnh những tồn tại của nền kinh tế như: kinh tế vĩ mô và cán cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc; bội chi ngân sách còn cao, nợ công tăng nhanh; hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; xuất siêu chủ yếu ở khối đầu tư nước ngoài; tổng cầu tăng chậm, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, 9 tháng đầu năm có 48 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, 2/3 số doanh nghiệp kê khai thuế doanh nghiệp lỗ. Vì vậy, việc sửa đổi nhiều luật, trong đó có luật thuế sẽ tạo nhiều ưu đãi hơn cho doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu còn thấp; thu hút nguồn lực đầu tư ngoài nước là cần thiết nhưng có nhiều điều kiện khắt khe, đề nghị Chính phủ rà soát lại, đánh giá thực tế trả nợ vay ODA để đảm bảo bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trong 9 nhóm giải pháp Chính phủ đưa ra cơ bản toàn diện, cần thiết nhưng công tác chỉ đạo cần quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp đột phá tập trung ở hai lĩnh vực là cải cách thể chế, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước; lĩnh vực tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ về mặt tổ chức mà tạo ra sự đổi mới về nguồn nhân lực, về vốn, công nghệ và tất cả những vấn đề khác có liên quan đến sản xuất xã hội, đồng thời đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các ngành, các cấp.

Đại biểu Chu Lê Chinh cho rằng một số chính sách đã được ban hành nhưng không có nguồn lực thực hiện; ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chất lượng nguồn nhân lực chưa thực hiện được; tiến độ các công trình giao thông trọng điểm còn chậm; chưa có báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 4 năm nên đại biểu khó có cơ sở để đánh giá đầy đủ, toàn diện; tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã xác định 7 nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014 nhưng theo đại biểu 4 giải pháp chưa được triển khai tích cực như: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy môi trường đầu tư; qua tiếp xúc cử tri nhiều doanh nghiệp phản ánh khó tiếp cận chương trình 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp; tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm; quản lý tài nguyên và môi trường chưa hiệu quả, tình trạng khai thác tài nguyên vẫn được báo chí phản ánh ở nhiều địa phương; cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra; chưa xác định rõ các nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp phù hợp...Đại biểu đề nghị trong 3 tháng cuối năm 2014, Chính phủ, các ngành, các cấp cần chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra, trong đó, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức; xây dựng vị trí việc làm và bố trí hợp lý để nâng cao hiệu quả làm việc, qua đó, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra năm 2014./.

Tin liên quan

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUÔI QUẢN, BẢN CHÁT(22/06/2015 4:42:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI), DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:50:48 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:39:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.(22/06/2015 4:36:13 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIII(22/06/2015 4:23:26 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này