10860 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Kỳ họp Quốc hội

CHỈ QUY ĐỊNH VIỆC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC TRƯỞNG BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH
(Ngày đăng :15/06/2014 12:00:00 SA)

Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội Lò Hải Ươi trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Đại biểu Lò Hải Ươi, phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận tại hội trường

Theo đại biểu, Dự thảo Nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các địa phương, các vị đại biểu Quốc hội và được chỉnh lý khá hoàn thiện, sau khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành sẽ là công cụ phát huy hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND. Đại biểu tham gia một số vấn đề cụ thể:

Một là, về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, đại biểu cho rằng việc quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng Ban của HĐND tại khoản 3 Điều 1 là cần thiết. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, Trưởng Ban của HĐND các tỉnh, thành phố chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, phần lớn thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu không nhiều. Nếu thực hiện đánh giá trên cơ sở tất cả các chức vụ người đó đảm nhận thì mức độ tín nhiệm chưa phản ánh đúng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng này, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ không đảm bảo công bằng, khách quan giữa Trưởng ban kiêm nhiệm và Trưởng ban chuyên trách. Vì vậy, đề nghị chỉ quy định việc Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách.

Hai là, về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng mỗi nhiệm kỳ lấy phiếu tín nhiệm một lần là chưa phù hợp, khó nâng cao trách nhiệm của người được lấy phiếu, bỏ phiếu trong việc cải tiến chất lượng, hiệu quả công việc trong thời gian ngắn, nhất là đối với những người thời gian công tác còn lại không nhiều. Ngược lại, nếu quy định Quốc hội, HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm tại kỳ họp thường lệ cuối năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ có nhược điểm là thời điểm lấy phiếu tín nhiệm quá gần nhau, người được lấy phiếu tín nhiệm không đủ thời gian để khắc phục hạn chế. Thực tế, có những hạn chế cần nhiều thời gian để khắc phục, nhất là những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Do đó, đại biểu đề nghị quy định lấy phiếu tín nhiệm hai lần trong một nhiệm kỳ, lần đầu tiên vào kỳ cuối năm thứ hai và lần thứ hai vào kỳ cuối năm thứ tư. Đây là phương án tối ưu để khắc phục hạn chế của hai phương án trên. Theo phương án này, khoảng cách giữa các lần lấy phiếu tín nhiệm từ 2-3 năm là thời gian hợp lý để người được lấy phiếu tín nhiệm chủ động, tích cực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong những năm tiếp theo. Thời gian tuy ngắn, kết quả khắc phục hạn chế, thiếu sót có thể chưa nhiều nhưng những hoạt động cụ thể của người được lấy phiếu là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị để Quốc hội, HĐND ghi nhận và thay đổi mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trước đó, trong phiên họp sáng 13/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật, đồng chí Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khẳng định, Luật đầu tư cùng với Luật Doanh nghiệp 2005 là bước đột phá mạnh mẽ của Việt Nam, là dấu mốc đổi mới quan trọng của đất nước góp phần tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài. Việc sửa đổi Luật là cần thiết nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế như Tờ trình của Chính phủ đã nêu, đồng thời, là sự cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về quyền của tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh tất cả những lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Việc sửa đổi Luật lần này được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao, vừa tạo cơ chế thông thoáng trong đầu tư vừa nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư. Theo đại biểu, việc bỏ giấy chứng nhận đầu tư là phù hợp, chỉ yêu cầu giấy chứng nhận đối với những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện; dự thảo Luật cần quy định rõ những lĩnh vực cấm, rà soát và tiến hành loại bỏ những lĩnh vực không cần cấm, không cần có điều kiện; tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí về ưu đãi đầu tư, nhất là ưu đãi theo địa bàn đầu tư. Không ưu đãi đối với các lĩnh vực có tác động lớn đến môi trường như khai thác khoáng sản và lĩnh vực chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như thuốc lá, rượu bia…; khái niệm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cần được quy định cụ thể, phù hợp với thông lệ quốc tế, nếu không làm rõ sẽ là rào cản lớn thu hút đầu tư nước ngoài.

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Bùi Đức Thụ cho rằng, việc sửa đổi Luật đầu tư sẽ làm tăng khả năng huy động các nguồn lực trong nước, tạo môi trường cải cách hành chính để thu hút nguồn lực ngoài nước, qua đó tác động lớn đến hiệu quả đầu tư. Đại biểu đề nghị, Luật cần được sửa đổi cho phù hợp với sự dịch chuyển năng động của nền kinh tế, vừa tạo cơ chế thông thoáng để có một môi trường đầu tư hấp dẫn, vừa có những quy định chặt chẽ, mang tính nguyên tắc trong Luật, những vấn đề cụ thể sẽ giao cho Chính phủ quy định để nâng cao hiệu lực quản lý đầu tư…

Tin liên quan

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUÔI QUẢN, BẢN CHÁT(22/06/2015 4:42:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI), DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:50:48 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:39:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.(22/06/2015 4:36:13 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIII(22/06/2015 4:23:26 CH)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này