7541 lượt truy cập
Trang chủ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII Kỳ họp Quốc hội

CẦN QUY ĐỊNH "CỨNG" SỐ LƯỢNG THỨ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ ĐỂ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CÓ QUÁ NHIỀU CẤP PHÓ Ở CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG NHƯ HIỆN NAY
(Ngày đăng :22/11/2014 12:00:00 SA)

Đó là ý kiến phát biểu của đa số đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Lò Hải Ươi, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại phiên thảo luận tại Hội trường buổi chiều ngày 21/11/2014 về dự thảo Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội khóa X thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Đại biểu Lò Hải Ươi, phát biểu tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ

Theo đại biểu Ươi, sau hơn 12 năm thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, Chính phủ đã tập trung quản lý, điều hành vĩ mô trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, liên tục và hiệu lực, hiệu quả từ trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, Luật Tổ chức Chính phủ cũng còn có những mặt hạn chế, bất cập, do đó đại biểu tán thành với việc ban hành Luật Tổ chức Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tính chủ động, sáng tạo, năng động, linh hoạt để giải quyết kịp thời các vấn đề của thực tiễn cuộc sống, đồng thời cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013.

Đại biểu cho rằng để phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 ban soạn thảo cần nghiên cứu, rà soát và loại bỏ một số quy định trong dự thảo Luật mà Hiến pháp không ghi nhận như quy định về chức danh Bộ trưởng đối với Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vì theo quy định tại khoản 1, Điều 99 Hiến pháp năm 2013 thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ là người chịu trách nhiệm quản lý về ngành, lĩnh vực được phân công, trong khi đó về bản chất Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ không thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước vì vậy không gọi là Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ mà giữ nguyên quy định như hiện hành.

Đối với quy định về người phát ngôn của Chính phủ tại Điều 47, đại biểu đề nghị cần quy định tuân thủ chặt chẽ Hiến pháp năm 2013 theo hướng những vấn đề thuộc về nhiệm vụ quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Chương III của dự thảo luật thì Thủ tướng Chính phủ phải trực tiếp báo cáo trước nhân dân theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 98 Hiến pháp 2013; những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ thì Thủ tướng Chính phủ trực tiếp báo cáo hoặc ủy nhiệm cho Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông báo đến nhân dân, không quy định chung chung như dự thảo Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm cho người phát nguôn báo cáo trước nhân dân.

Đối với quy định về Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Bộ, cơ quan ngang bộ, đại biểu tán thành với việc dự thảo đã phân định rõ vị trí, chức năng của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với nhiệm vụ quyền hạn của Bộ, cơ quan nganh bộ. Tuy nhiên, đề nghị cần làm rõ thêm vai trò quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ nhất là trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với vị trí là người đứng đầu trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công. Trên cơ sở đó bổ sung quy định mang tính nguyên tắc chung về trách nhiệm chính của một bộ trong việc chủ trì phối hợp với bộ ngành khác để thực hiện nhiệm vụ, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm giữa bộ này với bộ khác trong thời gian vừa qua (đại biểu dẫn chứng như vụ Vinashin…).

Cũng liên quan đến quy định về Bộ, cơ quan ngang bộ đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể số lượng và tên gọi của Bộ, cơ quan ngang bộ ngay trong dự thảo luật như vậy sẽ bảo đảm tính ổn định cho bộ máy Chính phủ, đồng thời quy định “cứng” về số lượng thứ trưởng và phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, nhằm hạn chế tình trạng các bộ, ngành trung ương đang có quá nhiều cấp phó như hiện nay.

Tin liên quan

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUÔI QUẢN, BẢN CHÁT(22/06/2015 4:42:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI), DỰ ÁN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:50:48 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)(22/06/2015 4:39:45 CH)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND; ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC.(22/06/2015 4:36:13 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU DỰ KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIII(22/06/2015 4:23:26 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này