1540 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra cho năm 2019
(Ngày đăng :25/07/2019 11:18:43 SA)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Đó là ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Văn Hoàn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá khái quát những kết quả của kỳ họp thứ mười, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra cho năm 2019. BBT Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu đến bạn đọc:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,các quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiếp thu giải trình của UBND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; 6 tháng đầu năm trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, sự chủ động của các cấp, các ngành, phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự đồng thuận, tích cực của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, quán triệt thực hiện tinh thần “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá; cải cách hành chính được chỉ đạo quyết tâm cao hơn; lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đẩy mạnh, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Cùng với những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư; tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; an ninh trật tự trênđịa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; trách nhiệm phối hợp giải quyết một số lĩnh vực, một số việc của sở, ngành với địa phương chưa cao, chậm giải quyết; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm nêu gương đạo đức công vụ ở một số cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, công chức quán triệt thực hiện chưa thật nghiêm.

Hội đồng nhân dân tỉnh hoan nghênh sự thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, trách nhiệm tham mưu thực hiện của các sở, ngành, điều đó cho thấy tinh thần quyết tâm, quyết liệt của UBND tỉnh để những hạn chế, khuyết điểm đó được khắc phục hiệu quả trong 6 tháng cuối năm.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm đề ra trong báo cáo của UBND tỉnh và nhấn mạnh:

Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra cho năm 2019; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp; thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực được đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ thu đông và trồng mới chè, quế, sơn tra, mắc ca; đặc biệt chú trọng các biện pháp quản lý phát triển vùng chè đảm bảo ổn định bền vững hài hòa lợi ích của nông dân gắn với lợi ích và phát triển của doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm chè;tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và khôi phục phát triển chăn nuôi lợn; chuyển đổi chăn nuôi phát triển thủy sản; chủ động theo dõi, kịp thời ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các giải phápChương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng lộ trình; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Quản lý chặt chẽ nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu, các dự án đầu tư, giải ngân các nguồn vốn, xử lý nợ đọng trong đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, môi trường.

Chuẩn bị tốt các điều kiện, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngay từ đầu năm học, đảm bảo đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học 2019 - 2020; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục chủ động nắm tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới;đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, tôn giáo, thông tin văn hóa tư tưởng; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc; giải quyết kịp thời, kiên quyết, kiên trì những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kịp thời thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức.

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND đã xem xét, thảo luận các báo cáo và đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; cơ bản các ý kiến của cử tri, kiến nghị sau giám sát, trách nhiệm sau chất vấn đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Tại kỳ họp đã dành thời gian thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND và thành viên UBND tỉnh, các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm, nắm chắc tình hình, chất vấn thẳng thắn người có thẩm quyền; lãnh đạo UBND tỉnh và giám đốc sở được chất vấn đã nghiêm túc trả lời, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, đề ra biện pháp giải quyết cụ thể, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước đại biểu và cử tri trong tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết bảo đảm phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đề nghị Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận tích cực thực hiện, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Ngọc An, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễm nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Sùng A Hồ, ông Nguyễn Đăng Khảido chuyển công tác mới và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hà Trọng Hải; bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Bắc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo đúng quy định. HĐND tỉnh tin tưởng, với sự tín nhiệm cao của các đại biểu, ông Hà Trọng Hải, ông Trần Văn Bắcsẽ phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan liên quan giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ quyền hạn, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu khách quí đã quan tâm dành thời gian dự kỳ họp, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; công tác phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về kỳ họp, những đóng góp đó đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Thời điểm này toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, từng địa phương đang tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và các thế hệ trẻ tỉnh Lai Châu đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ; trân trọng biết ơn Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, cho Tổ quốc.

Bằng hành động thiết thực, tôi đề nghị các cấp, các ban, ngành, đoàn thểcác địa phương thực hiện tốtPháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đảm bảo các chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các cấp, các ngành, Mặt trận đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực; thăm hỏi, chăm lo, giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh,bệnh binh, người có công với cách mạng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn; kết hợp chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, thanh thiếu niên về truyền thống đạo lý ”uống ước nhớ nguồn”.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tin liên quan

Bế mạc kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(29/03/2022 3:09:43 CH)

Thảo luận tại Tổ kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2021 7:08:41 CH)

Thảo luận tại Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(07/12/2021 9:56:56 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV thông qua 03 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ tư (chuyên đề)(14/10/2021 7:59:23 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ ba (chuyên đề)(15/09/2021 4:03:41 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ mười bốn(27/06/2022 8:42:00 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (25/06/2022 9:31:21 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh(26/06/2022 3:57:53 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này