19916 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII
(Ngày đăng :09/07/2014 12:00:00 SA)

Sáng nay, 09/7/2014, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tại phiên khai mạc đồng chí Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII:

 

  (Đồng chí : Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8)

 

           Kính thưa  Đ/c Lò Văn Giàng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

            Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh!

         Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
         Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII; thực hiện Chương trình công tác năm 2014,Hôm nay, ngày 09 tháng 7 năm 2014, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bắt đầu tiến hành kỳ họp thứ 8.Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các vị khách mời đã về dự kỳ họp.

  Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII được tiến hành trong thời điểm chúng ta vừa hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và bắt đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Trong điều kiện đó, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sẽ tiến hành các nội dung và nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2014 theo Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ  yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm; xem xét, đánh giá kết quả  công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng tiến hành xem xét báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh; xem xét báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và nhiều báo cáo quan trọng khác trình kỳ họp.

Với nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh: Tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn để xác định đúng đắn các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch năm 2014 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ xem xét, bàn, quyết định thông qua một số Nghị quyết quan trọng về các vấn đề: biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; một số quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách; chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Những Nghị quyết trên nếu được Kỳ họp thông qua, sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, phân tích sâu sắc về tất cả các nội dung, đóng góp nhiều ý kiến để HĐND tỉnh có các quyết nghị đúng đắn, phù hợp; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết sau khi được ban hành.

Ba là, Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện một số công tác về nhân sự theo thẩm quyền.

 Thứ nhất, Về bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh:

Tại kỳ họp thứ nhất (tháng 6 năm 2011), HĐND tỉnh khóa XIII đã bầu 9 thành viên UBND tỉnh, trong đó đã bầu 01 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số thành viên UBND tỉnh đã nghỉ chế độ và chuyển công tác. Để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số thành viên UBND tỉnh.

Thứ hai, Về việc xem xét cho một số đại biểu HĐND tỉnh xin  thôi làm nhiệm vụ đại biểu do chuyển công tác và nghỉ chế độ.

Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (ngày 22/5/2011) đã bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh. Đến nay đã có ba đại biểu chuyển công tác ra khỏi địa bàn và có quyết định nghỉ chế độ. Thể theo nguyện vọng xin thôi làm nhiệm vụ của ba đại biểu, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét việc đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật.

Với việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh, đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt xem xét, bầu đúng, bầu đủ các đồng chí có đủ tiêu chuẩn vào các chức danh cần bầu.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện một số nội dung khác theo quy định của pháp luật, như: chất vấn và trả lời chất vấn, bàn một số nội dung quan trọng khác...

  Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII sẽ được tiến hành trong 2,5 ngày. Nội dung công việc nhiều, trong đó có những nội dung quan trọng. Các phiên họp toàn thể của Kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lai Châu. Hàng vạn đồng bào, cử tri trong tỉnh đang quan tâm, chăm chú theo dõi kỳ họp của chúng ta với tất cả niềm tin tưởng và trông đợi. Bởi thế, Thường trực HĐND tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đại biểu nhân dân để thực hiện thật tốt các nội dung, nhiệm vụ của Kỳ họp theo chương trình đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII. Xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc Kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

                                                                         Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này