10519 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Ngày đăng :19/06/2021 12:00:00 SA)


Sáng ngày 19/6/2021, tại hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất. Tại phiên khai mạc, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp. BBT Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh

Thưa các vị khách quý!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới đồng chí đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, khóa XV, các vị khách quý về dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi! Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV cuộc và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt - đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư diễn biến phức tạp, song Hội đồng Bầu cử các cấp đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đảm bảo tiến trình bầu cử không bị gián đoạn. Có thể khẳng định, đây là cuộc bầu cử thành công toàn diện, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định của pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Lai Châu là một trong những tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao (đạt 99,8%, 69/106 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%) và đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Thắng lợi của cuộc bầu cử thể hiện rõ ý thức chính trị, quyền và trách nhiệm rất cao của cử tri trong tỉnh, khẳng định sự gắn bó, tin tưởng của cử tri và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa và sự kỳ vọng vào tương lai phát triển chung của đất nước và của tỉnh.

Đề nghị các vị đại biểu, các vị khách quý nhiệt liệt biểu dương thắng lợi của cuộc bầu cử và chúc mừng các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được cử tri tín nhiệm bầu ra trong cuộc tuyển cử vừa qua.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh ta cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra: Kinh tế phát triển nhanh và khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách hằng năm đều tăng; văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được đảm bảo, chính trị - xã hội ổn định; công tác đối ngoại được tăng cường.

Đạt được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự chỉ đạo, kiểm tra của Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự tin tưởng ủng hộ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự đóng góp tích cực của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính thưa các đồng chí!

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh Lai Châu đã hoạt động có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, phát huy được trí tuệ tập thể trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; kịp thời ban hành nghị quyết cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chủ động xây dựng chương trình giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà Nhân dân quan tâm; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cấp chính quyền địa phương xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương, tạo sự chuyển biến rõ nét trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đây chính là tiền đề vững chắc để HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục kế thừa, phát huy và đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Giai đoạn 2021-2026, dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta sẽ còn gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo còn phức tạp, kéo dài; trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc giao thông kết nối chưa thuận lợi. Tỉnh Lai Châu vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, khả năng tiếp cận thị trường, phát triển kinh tế hàng hóa còn chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là giao thông kết nối vùng. Là tỉnh nông nghiệp nhưng điều kiện đầu tư phát triển nông nghiệp chưa thuận lợi; trình độ, năng lực sản xuất của người dân còn chênh lệch giữa các vùng; nguồn lực đầu tư còn khó khăn,…Những nhân tố này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi và vượt qua những khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, phấn đấu với tinh thần nỗ lực vượt bậc; đồng thời, phải có bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, thực sự đổi mới và quyết liệt trong giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Đây chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài để bầu giữ các chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Như vậy, với sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, 50 đại biểu HĐND tỉnh sẽ là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tỉnh Lai Châu. Do đó, mỗi đại biểu cần thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật; thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên học tập, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân trong việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh; vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND.

Kính thưa các vị đại biểu!

Cùng với thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã và đang mang đến không khí phấn khởi, tin tưởng trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Tôi tin tưởng rằng HĐND, UBND tỉnh sẽ bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

BBT

 

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Lai Châu(27/03/2023 10:40:28 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này