19192 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
(Ngày đăng :08/12/2014 12:00:00 SA)

Sáng nay, 08/12/2014, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tại phiên khai mạc đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XIII:


Đ/c Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp

Kính thưa  Đ/c Lò Văn Giàng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005; Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hôm nay HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức kỳ họp thường kỳ, kỳ họp thứ 9. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các vị khách mời đã về dự kỳ họp; xin kính chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi; chúc kỳ họp thành công, tốt đẹp!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Năm 2014 chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát chặt chẽ, có hiệu quả của HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh và chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; cùng với sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ và nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng (theo báo cáo của UBND tỉnh năm 2014 có 14/17 chủ tiêu chủ yếu xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng đạt 8,61%); giáo dục, y tế được quan tâm; các chính sách xã hội được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và từng bước được nâng lên; trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh chính trị được giữ vững…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định, còn 03 chỉ tiêu chủ yếu và 03 chỉ tiêu lĩnh vực không đạt kế hoạch; tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm, nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế, văn hóa còn nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đạt thấp; đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; an ninh trật tự một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp.

Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, quyết tâm hơn nữa, căn cơ các phương án, giải pháp mang tính đồng bộ, quyết liệt nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tái định cư; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và giai đoạn 2011-2015, tạo đà phát triển nhanh, bền vững trong các năm tiếp theo.

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ tiến hành các nội dung và nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và ngân sách 2014 theo Nghị quyết HĐND tỉnh; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện  năm 2015;

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và ngân sách năm 2014 và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, hạn chế, nhất là xác định đúng nguyên nhân cả chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế để có những quyết định đúng đắn các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2015 và những năm tới.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ xem xét, bàn bạc, quyết định thông qua một số Nghị quyết quan trọng về các vấn đề: giá đất; về danh mục các dự án phải thu hồi đất, danh mục được phép chuyển mục đích sử dụng đất; giải thể, thành lập, chia tách một số đơn vị hành chính thôn, bản thuộc các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè; về chế độ chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực; quy định mức chi đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Những Nghị quyết trên nếu được thông qua tại kỳ họp này sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, phân tích sâu sắc về tất cả các nội dung của kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để HĐND tỉnh quyết nghị đúng đắn, phù hợp nhất; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết sau khi được ban hành.

Ba là: Kỳ họp sẽ tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu Theo Nghị quyết 35 của Quốc hội, gồm các chức danh sau: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh.

Với ý thức trách nhiệm cao của các vị đại biểu cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, HĐND tỉnh tin tưởng các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ cân nhắc, thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Bốn là: Kỳ họp cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu các chức danh, đó là: Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh (do đồng chí Phó Trưởng Ban pháp chế được giao nhiệm vụ mới tại huyện Nậm Nhùn); miễn nhiệm thành viên ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Năm là, hoạt động giám sát tại Kỳ họp: HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; xem xét việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 6 tháng cuối năm 2014 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu, đánh giá sâu sắc, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trên, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để các cơ quan thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao năm 2015 và các năm tiếp theo.

Sáu là: Kỳ họp sẽ được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; nghe Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2014 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp cuối năm, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung hết sức quan trọng. Các phiên họp toàn thể của Kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lai Châu và một số huyện, Thành phố. Cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất quan tâm, đặt niềm tin vào sự quyết định và giám sát của HĐND. Vì vậy, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng đề nghị UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung, bảo đảm thực hiện tốt chương trình nghị sự; đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc các quyết định và giám sát của HĐND đảm bảo thành công, để đáp ứng lòng mong đợi của đồng bào cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII. Xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc Kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này