27131 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA ĐỒNG CHÍ LÒ VĂN GIÀNG - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA XIII
(Ngày đăng :04/12/2013 12:00:00 SA)

Sáng nay, 04/12/2013, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tại phiên khai mạc đồng chí Lò Văn Giàng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo kỳ họp. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, HĐND tỉnh khoá XIII, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIII thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bàn và cho ý kiến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách và vốn đầu tư năm 2013, kế hoạch năm 2014. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và xem xét quyết định:

I- Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách địa phương và vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2013: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 đã có những chuyển biến tích cực: 15/17 chỉ tiêu chủ yếu dự ước cơ bản đạt và vượt kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu đạt cao như tổng sản lượng lương thực có hạt, thu ngân sách trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 dự ước đạt 14,1%. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, các chính sách hỗ trợ sản xuất được quan tâm thực hiện, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất tập trung, chuyên canh. Sản xuất công nghiệp, xây dựng từng bước được cải thiện, nhất là công nghiệp thủy điện. Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 570 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2012; các nhiệm vụ chi cơ bản được đảm bảo. Đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, công tác quản lý vốn đầu tư đã từng bước đi vào nề nếp; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt khá so với cùng kỳ. Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lãnh đạo và chỉ đạo theo Nghị quyết của Quốc hội. Lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có bước chuyển biến tiến bộ. Lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo có nhiều cố gắng; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những chuyển biến tích cực. Chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2013 đạt kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hoạt động của HĐND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội và  chương trình làm việc được thông qua. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi). Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo nghiêm túc, đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Thực hiện quy chế phối hợp công tác với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và điều hành các kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới; kịp thời ban hành các nghị quyết theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIII. Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND có sự phối hợp chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tổ chức tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND. Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh, huyện; đăng cai Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc tại tỉnh đạt chất lượng và hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2013 của tỉnh.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2013, đó là một số chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch như tốc độ tăng đàn gia súc, giá trị xuất khẩu hàng địa phương, diện tích trồng rừng, số bác sỹ/1 vạn dân, số xã có đường ôtô đi lại được quanh năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt kế hoạch năm, song chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều. Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm, nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng hạn chế. Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường có những bất cập; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm. Tiến độ thực hiện một số dự án chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch. Công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, quản lý chất lượng công trình còn có những hạn chế; sự phối hợp giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương và các ngành chức năng chưa thật chặt chẽ. Công tác quản lý, vận hành công trình sau đầu tư chưa được chú trọng, đặc biệt là các công trình giao cho cấp xã quản lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế, văn hóa còn nhiều khó khăn. Chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo giảm song chưa thực sự bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp gây mất ổn định; số người chết và bị thương do tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Công tác cải cách hành chính còn chậm; chỉ đạo điều hành của một số ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt.

Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh còn có những hạn chế, bất cập; chất lượng, hiệu quả một số cuộc giám sát chưa cao; việc xem xét, thẩm tra một số báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chưa thực sự chặt chẽ. Công tác phối hợp, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh còn chậm.

Tại kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật trong năm 2013, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đối chiếu với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 để có đánh giá một cách tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

II- Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014: Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và tình hình thực tiễn của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát năm 2014 là: "Tập trung củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế và ngoại giao nhân dân". Theo đó các chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trư­ởng kinh tế khoảng 14%; GDP bình quân đầu ng­ười khoảng 17 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt khoảng 185 nghìn tấn; Cây cao su trồng mới khoảng 2.000 ha, cây Chè khoảng 85 ha; Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc khoảng 5,7%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 560 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu hàng địa phương khoảng 6,5 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 3,5%; giải quyết việc làm cho khoảng 6.600 người; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 44%,...

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, phân tích, dự báo tình hình và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tập trung xem xét, quyết định phương án tăng trưởng cụ thể đối với 17 chỉ tiêu chủ yếu trên nguyên tắc bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015. Trong đó, cần chú trọng phân tích các mối quan hệ và thứ tự ưu tiên giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế với chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá xã hội, bảo đảm an sinh xã hội,...

2- Xem xét, quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2014 đảm bảo đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách. Chi ngân sách trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên chi cho hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 32 và khắc phục các phòng, lớp học tạm, phòng học tranh tre nứa lá trên địa bàn. Phân bổ chi thường xuyên đảm bảo đủ định mức chi cho các hoạt động sự nghiệp kinh tế, giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội; bố trí hợp lý nguồn chi thực hiện các đề án, nghị quyết đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt.

3- Phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 ưu tiên vốn cân đối ngân sách địa phương cho trả nợ vay Ngân hàng thương mại theo khế ước vay; bố trí đủ cho lĩnh vực Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ theo dự toán Trung ương giao; cân đối ngân sách huyện, thị xã theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012-2015. Bố trí đủ vốn cho các dự án, công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013 và những dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2014. Bố trí vốn theo tiến độ thực hiện dự án và khả năng cân đối từng nguồn vốn đối với các dự án hoàn thành sau năm 2014. Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới thực sự cần thiết, cấp bách phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội,...

4- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và các Ban hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2014 đảm bảo đúng quy định. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, điều hành, thống nhất giữ HĐND với UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cải tiến việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND cả về nội dung và cách thức tổ chức.

Phối hợp tổ chức tốt các cuộc giám sát, khảo sát trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo chương trình. Thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát, lựa chọn những vấn đề nổi cộm được cử tri và dư luận xã hội quan tâm để giám sát. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, các kết luận sau giám sát.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016”. Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND và các cơ quan của HĐND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm  trong việc lắng nghe ý kiến cử tri ở cơ sở; nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền cho cử tri; kịp thời kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thưa các vị đại biểu,

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2014 là rất nặng nề, tôi đề nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, cấp uỷ các cấp và cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt trong những tháng cuối năm 2013 và quý I năm 2014, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, ngay sau kỳ họp này, đề nghị HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Thứ hai, nắm chắc diễn biến tình hình, lường trước những bất lợi về thời tiết, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông và Đông Xuân. Hướng dẫn nhân dân chuẩn bị dự trữ thức ăn cho gia súc, sửa chữa chuồng trại để phòng chống rét cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô,...

Tập trung thực hiện di dân tái định cư thuỷ điện Lai Châu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tái định cư thuỷ điện Huổi Quảng, Bản Chát và Sơn La. Đảm bảo cơ cấu vốn trong tổng mức đầu tư theo quy hoạch tổng thể được duyệt, trong đó cần ưu tiên vốn thực hiện chi các phương án đền bù, bồi thường và hỗ trợ cho các hộ tái định cư theo chính sách được hưởng.

Thứ ba, tổ chức nắm tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân, lao động,.... không để tình trạng thiếu đói xảy ra, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán Quý Ngọ 2014.

Thứ tư, tăng cường chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, chú trọng khu vực biên giới và địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý kịp thời, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh biên giới, trật tự xã hội, các vụ án hình sự, ma tuý...

Thứ năm, tập trung chỉ đạo tổng kết năm 2013, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh uỷ.

Thưa các đồng chí,

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII quyết định nhiều nội dung quan trọng; chúng ta tin tưởng rằng đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các cấp tiếp tục thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương năm 2014.

Một lần nữa thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này