19902 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG, PHÁT HUY VAI TRÒ, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN CỦA HĐND (*)
(Ngày đăng :08/12/2014 12:00:00 SA)

Hôm nay, 08/12/2014, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tại phiên khai mạc đồng chí Lò Văn Giàng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo kỳ họp. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Đ/c Lò Văn Giàng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XIII

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, HĐND tỉnh khoá XIII, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí tham dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Năm 2014, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, kiên quyết của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,61%; 14/17 chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu đạt cao như sản lượng lương thực có hạt, thu ngân sách trên địa bàn,...

Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ, đạt được những kết quả quan trọng. Các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp bước đầu phát huy hiệu quả; năng suất và sản lượng lương thực đều vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp từng bước được cải thiện. Các hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được tập trung thực hiện; quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 780 tỷ đồng, vượt 18% so với dự toán HĐND tỉnh giao; các nhiệm vụ chi cơ bản được đảm bảo. Việc phân bổ vốn đầu tư đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 1792, Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện đã huy động, bổ sung được khá lớn nguồn vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện. Lao động, việc làm và giảm nghèo có nhiều cố gắng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, kỷ niệm 10 chia tách, thành lập tỉnh diễn ra sôi nổi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trungthực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Hoạt động đối ngoại, hợp tác, giao lưu tiếp tục được đẩy mạnh.

Kết quả đạt được trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của HĐND và đại biểu HĐND các cấp. HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đã lựa chọn những vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm để ra nghị quyết và đôn đốc thực hiện. Các kỳ họp của HĐND tỉnh có nhiều cải tiến theo hướng ngày càng phát huy tính công khai, dân chủ, đặc biệt là hoạt động chất vấn tại các kỳ họp. Nội dung, chương trình, công tác điều hành các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo. Chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng và đại biểu được nâng lên. Công tác giám sát tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở kết quả các hoạt động giám sát, Thường trực và các Ban HĐND đã kịp thời phát hiện, kiến nghị nhiều biện pháp quan trọng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; phối hợp tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của HĐND tỉnh và các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị xuất khẩu hàng địa phương, diện tích trồng mới cây cao su, rừng sản xuất...

Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm, nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng hạn chế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn. Việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của một số chủ đầu tư chưa thực sự nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tiến độ thực hiện một số dự án chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án chưa đáp ứng được tiến độ thi công. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế, văn hóa còn nhiều khó khăn. Chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đạt thấp; việc làm và đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nướcAn ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp, nhất là trong vùng tái định cư các dự án thủy điện. Tình trạng tái trồng cây thuốc phiện tăng ở một số địa bàn vùng cao, vùng xa; số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính còn chậm; chỉ đạo điều hành của một số ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của UBND tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2014, làm rõ kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục; đồng thời xem xét quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và giám sát việc tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu chung đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, đó là: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tái định cư các dự án thuỷ điện và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Để kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu đổi mới hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016”. Tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch và thực hiện quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách HĐND các cấp.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội khóa XIII. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, được Nhân dân đồng tình, có tác dụng tích cực, góp phần đánh giá, nhận xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bộ máy chính quyền của tỉnh. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện chức năng giám sát của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Phát huy kết quả của lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh năm 2013; tiếp thu kinh nghiệm của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, chúng ta cần quán triệt sâu sắc việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là công việc quan trọng; mỗi lá phiếu là một nhận xét, đánh giá chân thành và thực sự khách quan. Việc đánh giá những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm phải hết sức thận trọng, công tâm, khách quan, vì lợi ích chung, căn cứ trên hai tiêu chí cơ bản là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ.

Đối với những cán bộ được đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm là thử thách, đồng thời cũng là cơ hội giúp mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình trước công việc và lĩnh vực phụ trách. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt; đồng thời cũng là sự nhắc nhở, lưu ý để các đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực, trau dồi phẩm chất, đạo đức, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân. 

Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ năm 2015 hết sức quan trọng và nặng nề, tôi đề nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, cấp uỷ các cấp và cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt trong tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Hai là, nắm chắc diễn biến tình hình, lường trước những bất lợi về thời tiết, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông và Đông Xuân. Hướng dẫn nhân dân chuẩn bị dự trữ thức ăn, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô...

Ba là, tổ chức nắm tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm thị trường ổn định trong dịp cuối năm. Chủ động chỉ đạo chăm lo, phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán 2015 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 

Bốn là, tăng cường chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, chú trọng khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm, vùng tái định cư các dự án thủy điện. Tập trung xử lý kịp thời, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh biên giới, trật tự xã hội và các vụ án hình sự, ma tuý,...tập trung chỉ đạo tổng kết năm 2014, đề ra các giải pháp cụ thể có tính khả thi, đảm bảo thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2014 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thưa các đồng chí,

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII quyết định nhiều nội dung quan trọng; tôi tin tưởng rằng đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các cấp tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 của địa phương.

Một lần nữa thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                         (*) Tiêu đề do Ban Biên tập đặt    

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này