9884 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua (*)
(Ngày đăng :17/07/2017 9:13:04 SA)


Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh hoàn thành và kết thúc tốt đẹp, tại phiên bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ năm, khóa XIV.

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

- Thưa các đồng chí! 

          Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc. Với sự chuẩn bị cơ bản kỹ lưỡng các nội dung của kỳ họp, theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận các báo cáo và biểu quyết các nghị quyết trình kỳ họp.

Về thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ngân sách và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cac mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được kết quả quan trọng: Kinh tế có bước phát triển khá, nhiều chỉ tiêu dự báo đạt và vượt so với kế hoạch, trọng tâm là như chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp: Lương thực, phát triển chè, quế, sơn tra,  sản lượng công nghiệp tiếp tục tăng, xây dựng nông thôn mới; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ phát triển khá, thị trường ổn định, kinh tế cửa khẩu có bước phát triển; tiếp tục quan tâm đầu tư xây cơ sở hạ tầng nông thôn, nông nghiệp, quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị được tăng cường; chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế được nâng lên. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường; chính quyền các cấp được củng cố; từng bước nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với những kết quả đạt được, HĐND tỉnh đồng thuận và phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những hạn chế, yếu kém, đó là: Triển khai thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội chưa thật quyết liệt; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, dự báo khó đạt như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, chất lượng xây dựng nông thôn mới. Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân; công tác quản lý các công trình sau đầu tư còn hạn chế; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp, giảm so với cùng kỳ; quản lý, sự dụng và bảo vệ cơ sở vật chất trường học ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân còn hạn chế; tỷ lệ tăng dân số, trẻ em suy dinh dưỡng một số nơi còn cao; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số địa bàn chưa chặt chẽ; đời sống một bộ phận nhân dân vẫn gặp khó khăn, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số quản trị hành chính công thuộc nhóm cấp tỉnh đạt thấp; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, yến kém quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tạo đà cho các năm tiếp theo cần sự chỉ đạo điều hành quyết liệt hơn, trách nhiệm cao, toàn diện của các cấp, các ngành của người đứng đầu, của mỗi cán bộ công chức, viên chức theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy là “Hành động, kỷ cương, hiệu quả” và sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, HĐND tỉnh đồng thuận với các nhiệm vụ,  giải pháp trong báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp, yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 59/2016/NQ- HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trọng tâm vào việc quản lý thực hiện hiệu quả các chính sách, các chương trình mục tiêu, phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực toàn xã hội, thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các xã trong kế hoạch hoàn thành năm 2017; tiếp tục mở rộng phát triển vùng chè, vùng quế, vùng cây sơn tra và phát triển cây mắc ca; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản; trồng và phát triển rừng theo kế hoạch; thu hút, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp; vận động, phát triển các hợp tác xã trong nông nghiệp. Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo ổn định giá cả, chất lượng hàng hóa; quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh đầu tư và phát triển du lịch.

Hai là, Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sạt lở, lũ ống, lũ quét, phòng chống cháy nổ, kiểm soát  ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Ba là, Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Bốn là, Tăng cường quản lý đầu tư, các sở, ngành chức năng phối hợp với chặt chẽ với các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt kế hoạch giải ngân các nguồn vốn, quyết toán công trình hoàn thành; kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm để xảy ra chậm tiến độ không đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn, kiểm tra chấn chỉnh trách nhiệm quản lý sử dụng công trình, phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư; quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng đô thị, nông thôn.

Năm là, Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2017 – 2018, thực hiện đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học; đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng vácxin cho trẻ, phòng chống suy sinh dưỡng trẻ em, kế hoạch hóa gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chú trọng phát triển văn hóa, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, nhất là mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững.

Sáu là, Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh, nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nông thôn; phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; kiểm soát, phòng chống ngăn ngừa gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn.

Bảy là, tăng cường công tác dân vận chính quyền, các cấp chính quyền, các đơn vị, người đứng đầu sâu sát cơ sở, gắn bó, trách nhiệm cao hơn với nhân dân; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là nâng cao năng lực điều hành của chính quyền cơ sở.

Tám là, Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV, đảm bảo các nghị quyết được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, cụ thể và hiệu quả.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp cũng đã xem xét, thảo luận các báo cáo và thống nhất đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư; các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh nghe báo cáo kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về tiếp thu giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã dành thời gian thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm nắm bắt tình hình và các vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị để chất vấn lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh và người có trách nhiệm; các nội dung chất vấn đã được trả lời nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp khắc phục. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp thu những ý kiến kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri; các nội dung chất vấn cần chỉ đạo giải quyết kịp thời, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND và HĐND tỉnh tại kỳ họp tiếp theo.

 HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua 16 nghị quyết thường kỳ và chuyên đề theo nhiệm vụ, quyền hạn. Các nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

HĐND tỉnh đã miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Quang Tản, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (đã nghỉ hưu theo chế độ); đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Tư pháp, HĐND tỉnh tin tưởng với sự tín nhiệm cao ông Lê Thanh Hải sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Sau kỳ họp này, theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu phối hợp với Mặt trận Tổ quốc để tổ chức tiếp xúc cử tri;  báo cáo kết quả của kỳ họp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tiễn đời sống xã hội; phản ánh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh, lắng nghe và phản ánh kịp thời đến Thường trực HĐND tỉnh; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện trách nhiệm trả lời chất vấn; đồng thời tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, cảm ơn Đoàn ĐBQH tỉnh dự kỳ họp và thông tin với Hội đồng, cử tri và nhân dân trong tỉnh về kết quả của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV để các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh trong thời gian tới quán triệt, học tập và thực hiện các bộ luật, nghị quyết của Quốc hội; cảm  ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cấp, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND và đặc biệt các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh – truyền hình Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về kỳ họp góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi, ý kiến góp ý của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Thời điểm này toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, từng địa phương đang tích cực tổ chức hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và các thế hệ trẻ tỉnh Lai Châu đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ; trân trọng biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, cho Tổ quốc, bằng hành động thiết thực thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ và đảm bảo trong năm 2017 hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh còn khó khăn về nhà ở và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Xin kính chúc các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh.

Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý và toàn thể Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do BBT đặt

BBT

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(22/03/2023 2:59:48 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát tiến độ triển khai Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại địa bàn huyện Tân Uyên(20/03/2023 9:33:55 SA)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi sáu(17/03/2023 10:47:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này