11613 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ hai: Vấn đề đại biểu quan tâm được làm rõ
(Ngày đăng :12/08/2021 10:01:26 SA)


Đại biểu Lò Văn Biên, Tổ đại biểu huyện Mường Tè phát biểu thảo luận tại Hội trường

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XV, sáng ngày 10/8/2021 HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Tại phiên thảo luận đã có 5 lượt đại biểu đăng ký phát biểu tại hội trường.

Quyết liệt hơn trong việc thu hồi nợ đọng thuế

Về vấn đề nợ thuế của các Doanh nghiệp, theo đại biểu Nguyễn Xuân Thức - Tổ đại biểu huyện Sìn Hồ, đến hết 30/6/2021 tổng nợ thuế của các doanh nghiệp là 324,984 tỷ đồng (gồm nợ khả năng thu là 287,266 tỷ đồng, nợ khó thu là 11,467 tỷ đồng, nợ điều chỉnh là 26,250 tỷ đồng), chiếm 16,9% so với tổng thu ngân sách, cao hơn so với quy định của Tổng cục Thuế 5%. Để giải quyết vấn đề này, đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát các doanh nghiệp không có mặt, không hoạt động có thể cho giải thể ngay, với doanh nghiệp đã phá sản buộc chấp thuận cho phá sản để đưa ra khỏi danh mục nợ đọng thuế. Các cơ quan thuế cần quyết liệt đưa ra các giải pháp cứng rắn hơn trong vấn đề thu nợ thuế của doanh nghiệp.

Trả lời về vấn đề trên, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Cục trưởng Cục thuế tỉnh cho biết, đến ngày 30/6/2021 toàn tỉnh còn nợ đọng thuế là 324.984 triệu đồng, chiếm 16,9% so với tổng thu ngân sách, cao hơn so với quy định của Tổng cục thuế (5%). Nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến tình trạng sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, năng lực tài chính hạn chế, chủ yếu vay vốn từ ngân hàng nên khi tiền về, ngân hàng sẽ thực hiện thu hồi nợ vay trước. Một số doanh nghiệp đầu tư lớn vào xây dựng, sản xuất điện đã có doanh thu và phát sinh thuế phải nộp nhưng ngoài tiền phải trả ngân hàng còn tiếp tục mở rộng đầu tư nên gây khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, các khoản tiền thu từ sử dụng đất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn theo Nghị định 52/NĐ-CP của Chính phủ nên chưa thu được,…Cục Thuế tỉnh phấn đấu đến ngày 31/12/2021 sẽ giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách. Để đạt được kết quả này, ngành sẽ áp dụng nhiều biện pháp mạnh như: Tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, có ý kiến với các ngành tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động ổn định thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững. Cục Thuế cũng giao các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết thu hồi nợ, phân công trách nhiệm thu hồi nợ thuế cho các bộ phận chuyên môn. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định, trong đó có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp, đình chỉ hóa đơn, thu hồi đất, đình chỉ khai thác, thu hồi giấy phép kinh doanh…

Đẩy mạnh phân cấp quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức

Về tổ chức bộ máy, công tác quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Đại biểu Lò Văn Biên, Tổ đại biểu huyện Mường Tè đề nghị UBND tỉnh đánh giá, rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lai Châu cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời, cũng tạo sự chủ động, trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị trong công tác tuyển dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp theo ý kiến của đại biểu Lò Văn Biên, đại biểu Nguyễn Minh Hiệp - Tổ đại biểu huyện Nậm Nhùn đề nghị UBND tỉnh sớm phân cấp trong vấn đề tuyển dụng cán bộ công chức và quản lý sử dụng cán bộ công chức viên chức cho các huyện để các huyện chủ động trong bố trí sử dụng nguồn nhân lực cho các công việc hành chính tại địa phương.

Về vấn đề tổ chức nhiều kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, đồng chí Vừ A Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Từ năm 2018 đến nay, Sở tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 14 đợt tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh và đã tổ chức 12 kỳ tuyển dụng, trong đó công chức 7 kỳ, viên chức 5 kỳ; còn 2 kỳ chưa tổ chức tuyển dụng là viên chức ngành Giáo dục và công chức cấp tỉnh, huyện. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc triệu tập thí sinh là rất khó nên chưa thể tổ chức được. Việc phân cấp trong tuyển dụng về cho các huyện cũng có những bất cập, mỗi huyện chỉ thiếu số lượng rất ít, nếu mỗi huyện tổ chức tuyển sinh thì sẽ phải thành lập các hội đồng, các bộ phận của một kỳ thi, như vậy sẽ tốn kém, mất thời gian. Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng, Sở Nội vụ đều có văn bản gửi các sở, ngành, huyện đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch tuyển dụng, tuy nhiên, các huyện, các đơn vị không đăng ký nên dẫn đến có nơi còn thiếu biên chế như hiện nay. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần phối hợp đề xuất đủ chỉ tiêu tuyển dụng đảm bảo số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Đại biểu Nguyễn Xuân Thức, Tổ đại biểu huyện Sìn Hồ phát biểu thảo luận tại Hội trường

Sớm có hướng dẫn về thủ tục chi trả hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách

Quan tâm đến vấn đề vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đại biểu Mùa A Trừ - Tổ đại biểu huyện Phong Thổ nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả chế độ cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố, cụ thể theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉn, mỗi thôn, bản, tổ dân phố được bố trí 13 triệu đồng/thôn, bản, tổ dân phố/năm; mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia các hoạt động là 50.000 đồng/buổi/người. Tuy nhiên hiện nay, việc chi trả hỗ trợ kinh phí hoạt động cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố tại một số địa phương chưa thực hiện, có nơi thực hiện nhưng chưa thống nhất, nhất là về quy trình, thủ tục thanh toán chưa được hướng dẫn cụ thể. Đại biểu đề nghị chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố số tiền 13 triệu đồng chia cho 4 đoàn thể phải được thực hiện ngay, nếu để kéo dài, các hoạt động của cơ sở sẽ không duy trì hoạt động được.

Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Đại biểu Phạm Hải Đăng - Tổ đại biểu huyện Sìn Hthảo luận về những kết quả đạt được của việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đến ngày 30/7/2021, Công an tỉnh đã bố trí 475 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, trong đó có 94 trưởng công an xã, 70 phó công an xã, 311 công an viên. Từ khi triển khai, bố trí công an chính quy đến cấp xã, các chỉ tiêu về an toàn xã hội, tội phạm giảm rõ rệt, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn ở cơ sở được giữ vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và thực hiện các vấn đề được đại biểu quan tâm. /.

Thông Tin

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Lai Châu(27/03/2023 10:40:28 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này