13806 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 (*)
(Ngày đăng :14/07/2018 10:24:24 CH)


Đại biểu biểu quyết thông qua kỳ họp tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 11/7/2018, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh kết thúc tốt đẹp. Tại phiên bế mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc kỳ họp, trong bài phát biểu của mình đồng chí thay mặt HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. BBT Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu:

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung của kỳ họp.

HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian cho thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm 2016 - 2020.

HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt phát huy đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế-xã hội 6 tháng đầu đã đạt được kết quả toàn diện: Nhiều chỉ tiêu đạt khá cao, sản xuất nông nghiệp được chú trọng phát triển; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa phương được đẩy mạnh; thu ngân sách trên địa bàn tăng khá; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác y tế được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì phát triển; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020, các đại biểu thảo luận đồng thuận đánh giá: Sau 2 năm rưỡi thực hiện kế hoạch đã đạt được kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm vượt kế hoạch đề ra; nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp dự ước đến hết năm 2018 đạt và vượt kế hoạch; lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến; duy trì và nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng; tỷ lệ giảm nghèo vượt kế hoạch, thu nhập và đời sống của Nhân dân được nâng lên; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạothực hiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chất lượng hoạt động của chính quyền được nâng lên.

Cùng với những kết quả đạt được, HĐND tỉnh thẳng thắn phân tích, đánh giá những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 6 tháng cuối năm nhiều nhiệm vụ quan trọng, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị. HĐND nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung 6 tháng cuối năm:

Một là, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đạt còn thấp, khó đạt của năm 2018. Chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiến độ các dự án, các chương trình, mục tiêu, quản lý tài chính, thu ngân sách địa phương; phát triển thương mại, dịch vụ du lịch.

Hai là, các cấp, các ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục mưa lũ, giúp đỡ đồng bào và các địa phương chịu thiệt hại của trận lũ lịch sử vừa qua; sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, nhất là nhà ở; khôi phục sản xuất, đảm bảo giao thông; vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh phát sịnh.

Ba là, thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công. Tập trung cải thiện những tiêu chí, lĩnh vực, bộ phận thực hiện chưa tốt, lĩnh vực còn có những bất cập, ảnh hưởng đến đầu tư phát triển của doanh nghiệp và người dân.

Bốn là, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phục vụ năm học mới; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp; củng cố sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình giảm nghèo bền vững.

Năm là, tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình và làm tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn, chủ quyền biên giới quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền bịa đặt, nói xấu, kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, dân tộc. Chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo cuộc diễn tập có chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

Sáu là, Chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, kịp thời các nội dung trình kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh vào tháng 12/2018.

Về thực hiện kế hoạch 5 năm, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; nâng cao thu nhập của người dân; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, nhất là thủy điện nhỏ và công nghiệp gắn với nông nghiệp; ổn định đời sống, phát triển sản xuất vùng đồng bào tái định cư, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tăng cường đầu tư phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh, phát triển văn hóa, thể thao, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; báo cáo về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nghe thông báo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh; nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với một số thành viên UBND tỉnh: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm nắm bắt tình hình chất vấn người có trách nhiệm, thành viên UBND tỉnh được chất vấn đã nghiêm túc trả lời, xác định rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp thực hiện. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh nghiêm túc thực hiện lời hứa chất vấn, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và báo cáo giải trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua 6 nghị quyết, đó là: Nghị quyết đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Các nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua đảm bảo đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

HĐND tỉnh đã xem xét miễn nhiệm một số thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã được nghỉ chế độ theo quy định và chuyển công tác; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ôngVừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. HĐND tỉnh tin tưởng với trách nhiệm thành viên UBND tỉnh, các đồng chí sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, HĐND tỉnh đánh giá cao sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nội dung đảm bảo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong quá trình chuẩn bị và đóng góp cho sự thành công kỳ họp.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh, TAND, VKSND tỉnh, các ngành, các cấp cần sớm triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, các nhiệm vụ được HĐND tỉnh thông qua, với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng hoạt động, nâng cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ động, tích cực hơn trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, lắng nghe ý kiến cử tri và Nhân dân, kịp thời phản ánh về Thường trực HĐND, cơ quan có thẩm quyền xem xét; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, nắm bắt tình hình cùng với UBND tỉnh, các ngành hữu quan thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018.

6 tháng cuối năm nhiều nhiệm vụ quan trọng, Thay mặt HĐND, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu, các vị khách quý dành thời gian dự kỳ họp, quan tâm góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh; cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và của tỉnh, các đơn vị phục vụ; cảm ơn sự quan tâm theo dõi, đóng góp của cử tri và Nhân dân trong tỉnh góp phần cho thành công kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thời điểm này toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, từng địa phương đang tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và các thế hệ trẻ tỉnh Lai Châu đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ; trân trọng biết ơn Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, cho Tổ quốc.

Bằng hành động thiết thực, tôi đề nghị các cấp, các ban, ngành, đoàn thểcác địa phương thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; kịp thời xét duyệt hồ sơ và đảm bảo các chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các cấp, các ngành, Mặt trận đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực; thăm hỏi, chăm lo, giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh,bệnh binh, người có công với cách mạng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn; kết hợp chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, thanh thiếu niên truyền thống đạo lý ”uống ước nhớ nguồn”.

Xin kính chúc các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hanh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do BBT đặt

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này