1276 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO RA SỨC HỌC TẬP, CÔNG TÁC, LAO ĐỘNG SẢN XUẤT, PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015 (*)
(Ngày đăng :11/12/2014 12:00:00 SA)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu, chiều ngày 10/12/2014, kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp và giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp địa phương thực hiện trong năm 2015. BBT Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giới thiệu toàn văn bài phát biểu tới bạn đọc:

 

Kính thưa  Đ/c Lò Văn Giàng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu!

Hôm nay, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và tích cực, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9.

HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và ngân sách của địa phương năm 2014. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực và tính sáng tạo, năng động của UBND tỉnh, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nhờ vậy kinh tế - xã hội năm 2014 tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển khá toàn diện; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực; sản xuất công nghiệp từng bước được cải thiện; các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá; công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị được tập trung thực hiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trước 1 năm so với kế hoạch; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo có nhiều cố gắng, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả quan trọng; chính trị ổn định, quốc phòng an ninh và đối ngoại được tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, tồn tại nổi lên trong năm 2014, đó là: Còn 03 chỉ tiêu chủ yếu và 03 chỉ tiêu lĩnh vực không đạt kế hoạch (Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, giá trị xuất khẩu hàng địa phương, trồng mới cây cao su, trồng rừng sản xuất và tỷ lệ tăng dân số); tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, một số công trình còn kéo dài; tỷ lệ giải ngân thấp; việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm và khó khăn do thiếu nguồn lực đầu tư; hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp, HTX ngừng hoạt động, giải thể nhiều; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế, văn hóa còn nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đạt thấp; tỷ lệ người nghiện ma túy còn cao, tai nạn giao thông tăng; an ninh trật tự một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp..

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận sâu sắc, toàn diện; xác định mục tiêu và đề ra nhiều giải pháp quan trọng, tích cực để thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2015. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, phát huy kết quả đạt được năm 2014, tranh thủ thời cơ và các điều kiện thuận lợi, vượt qua  khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, tích cực và năng động để chỉ đạo, điều hành và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại kỳ họp, để đạt được kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2011 - 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian, thảo luận thấu đáo, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương, đó là quy định về giá đất; về danh mục các dự án phải thu hồi đất, danh mục được phép chuyển mục đích sử dụng đất; giải thể, thành lập, chia tách một số đơn vị hành chính thôn, bản thuộc các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè; về chế độ chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực; quy định mức chi đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; quyết định về chương trình ban hành nghị quyết, chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015…

Đây là những Nghị quyết rất quan trọng góp phần trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và nguồn nhân lực của địa phương.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình thủ tục được quy định. Với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm, mức độ tín nhiệm của những người được HĐND lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả, đa số các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt trên 80% số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao. Kết quả này sẽ giúp cho những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; đây còn là  kinh nghiệm tốt nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Về công tác nhân sự, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, miễn nhiệm thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. HĐND tỉnh tin tưởng rằng, ở cương vị công tác mới các đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động của HĐND.

Đối với hoạt động giám sát tại kỳ họp, các vị đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và báo cáo công tác Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh. HĐND đánh giá cao hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành trong năm 2014, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và xác định những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, mang tính đối thoại cao giữa đại biểu và người được chất vấn. Đã có 02 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn 02 sở, ngành: Tài Nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch. Nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương được đông đảo cử tri quan tâm, cụ thể: vấn đề quản lý nhà nước về văn hóa (việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chất lượng bản, làng văn hóa, hiệu quả nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa...); vấn đề ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của 02 bản Cóoc Pa và Nà Bỏ xã Bản Giang huyện Tam Đường. Các sở, ngành được chất vấn đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và nhận trách nhiệm của mình trước đại biểu và cử tri. Những vấn đề cần thời gian xem xét, giải quyết cũng đã được thủ trưởng các sở ngành ghi nhận và hứa tiếp tục giải quyết. Tại kỳ họp thứ 7, 8 những vấn đề chất vấn đã được các sở, ngành quan tâm giải quyết được đông đảo cử tri đồng tình, đánh giá cao. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đó, HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp để thực hiện tốt nội dung chất vấn của đại biểu. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện nội dung trả lời của sở, ngành được chất vấn.

Trước kỳ họp này đã có 65 ý kiến, kiến nghị của cử tri (bao gồm cả kiến nghị do Đoàn ĐBQH tỉnh gửi đến), 22 kiến nghị sau giám sát gửi đến UBND tỉnh để trả lời tại kỳ họp thứ 9, trong đó, 41 kiến nghị cử tri, 22 kiến nghị sau giám sát đã được UBND tỉnh, các ngành nghiêm túc tiếp thu, giải đáp và giải trình làm rõ, các vị đại biểu có trách nhiệm báo cáo với cử tri kết quả giải quyết; còn 24 nội dung trả lời sẽ nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục giải quyết, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh chủ động giám sát, đôn đốc việc giải quyết theo quy định.

Bế mạc kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII quyết định; là năm kết thúc kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh đó, HĐND xác định mục tiêu thực hiện trong năm 2015 đó là tiếp tục duy trì tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tái định cư; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí …

Ngay sau kỳ họp này, HĐND yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Kịp thời triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách và kế hoạch đầu tư đảm bảo chặt chẽ, đúng theo nội dung nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua; việc triển khai đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng ngành; phân công trách nhiệm cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Hai là: Tổ chức tốt việc tuyên truyền về các Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua, nhất là nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tuyên truyền sâu rộng về hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu để thực hiện trong năm 2015;

Ba là: Tăng cường phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là giữa các ngành của tỉnh với các huyện, thành phố và các cấp ở địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện Nghị quyết được thông suốt, hiệu quả.

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, nhất là những việc mới, việc khó, tập trung tháo gỡ, giải quyết ngay tại cơ sở.

Năm là: Tổ chức phát động các phong trào thi đua, yêu nước, từ đó động viên cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân hăng hái tham gia đảm bảo các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND chủ động, tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những lĩnh vực bức xúc của đời sống xã hội để kịp thời phát hiện và kiến nghị UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân về các Nghị quyết vừa được HĐND thông qua.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đã về dự kỳ họp.

Cảm ơn sự đóng góp của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các ngành, các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan tham mưu, phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, thay mặt HĐND tỉnh, xin kính chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa toàn thể các đồng !

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân. Ngày hội quốc phòng toàn dân thật sự là ngày hội của ý chí quyết tâm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, ngày hội của lòng yêu nước của mỗi người Việt Nam. Tôi tin tưởng và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo ra sức học tập, công tác, lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

Bế mạc kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(29/03/2022 3:09:43 CH)

Thảo luận tại Tổ kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2021 7:08:41 CH)

Thảo luận tại Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(07/12/2021 9:56:56 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV thông qua 03 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ tư (chuyên đề)(14/10/2021 7:59:23 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ ba (chuyên đề)(15/09/2021 4:03:41 CH)

Tin mới nhất

Kê hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV(20/05/2022 4:00:20 CH)

Phiên họp lần thứ mười hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(19/05/2022 1:56:41 CH)

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai (18/05/2022 10:46:05 SA)

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(18/05/2022 10:30:09 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022(17/05/2022 8:34:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này