19887 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

NHIỀU CHỨC DANH ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐẠT SỐ PHIẾU TÍN NHIỆM VÀ TÍN NHIỆM CAO
(Ngày đăng :10/12/2014 12:00:00 SA)

Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH 13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; sáng nay (10/12/2014), Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thành viên UBND tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

 Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp


1. Bà Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 68% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Bùi Từ Thiện - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 72% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 21% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Đinh Khắc Hiếu - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 53% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 9% tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Phạm Văn Huỳnh - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 47 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 45% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Vũ Văn Hoàn  - Trưởng Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 64% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Lò Văn Chỉnh - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 51% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6% tổng số đại biểu HĐND).

7. Bà Nguyễn Thị Thiện - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 45% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 47% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Nguyễn Khắc Chử  - Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36phiếu (chiếm 77% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 19% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Vương Văn Thành  - Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 45% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 43% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 9% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nguyễn Chương - Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm.55% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Lê Trọng Quảng - Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 55% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 11% tổng số đại biểu HĐND).

12. Đặng Trần Thắng – Thành viên UBND tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 51% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu (chiếm 15% tổng số đại biểu HĐND).

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này