10529 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV - Chất vấn, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp
(Ngày đăng :17/07/2017 9:11:43 SA)


Đại biểu Lò Thị Yến chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ về trách nhiệm để xảy ra tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, tuyển dụng cán bộ, công chức

Ngày làm việc thứ ba (ngày 14/7/2017), kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV tiến hành phiên chất vấn, thảo luận thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Trước khi tiến hành phiên chất chất và thảo luận thông qua nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe UBND tỉnh báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; việc thực hiện trách nhiệm sau chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư; nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại phiên thảo luận tổ và UBND tỉnh báo cáo giải trình các ý kiến thảo luận tổ.

Tại phiên chất vấn, kỳ họp đã có 05 đại biểu chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh về tình trạng tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm trước; vấn đề chậm giải quyết tranh chấp đất đai giữa 2 bản thuộc 2 xã của huyện Tam Đường và Phong Thổ; vấn đề hợp đồng viên chức ngành y tế; về việc tuyển dụng, sử dụng công chức và hiệu quả sử dụng trang thiết bị các nhà văn hóa. Chủ tọa kỳ họp đã thống nhất đưa 04/05 nội dung chất vấn tại kỳ họp (01 nội dung chất vấn bằng văn bản do người bị chất vấn xin phép vắng). Nhìn chung nội dung chất vấn là những vấn đề bức xúc, đông đảo cử tri quan tâm đã được các đại biểu nắm bắt và đưa ra chất vấn tại kỳ họp; các nội dung chất vấn đã được trả lời nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp khắc phục. Chủ tọa kỳ họp yêu cầu người được chất vấn và các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp thu những ý kiến kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri để chỉ đạo giải quyết kịp thời, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND và HĐND tỉnh tại kỳ họp tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn tại kỳ họp


Kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận kỹ và thông qua 10 nghị quyết theo chương trình gồm: Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước; quy định mức phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; về quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND và Nghị quyết 110/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 của HĐND tỉnh; về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Lai Châu; chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; về giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Kết thúc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí nhấn mạnh 08 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm đó là: Tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 59/2016/NQ- HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017, trọng tâm vào việc quản lý thực hiện hiệu quả các chính sách, các chương trình mục tiêu, thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục mở rộng phát triển vùng chè, vùng quế, vùng cây sơn tra và phát triển cây mắc ca; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản; trồng và phát triển rừng; đẩy mạnh đầu tư và phát triển du lịch. Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phòng chống cháy nổ, kiểm soát  ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường quản lý đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thực hiện tốt kế hoạch giải ngân các nguồn vốn, quyết toán công trình hoàn thành. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2017 - 2018, thực hiện đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học; đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, kiểm soát dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chú trọng phát triển văn hóa, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, nhất là mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, kiểm soát, phòng chống ngăn ngừa gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn.Tăng cường công tác dân vận chính quyền; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV, đảm bảo các nghị quyết được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, cụ thể và hiệu quả.

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua./.

TT-DN

 

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Lai Châu(27/03/2023 10:40:28 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này