19913 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

NÊU CAO TRÁCH NHIỆM, PHÁT HUY TRÍ TUỆ, THẢO LUẬN DÂN CHỦ, ĐÓNG GÓP NHIỀU Ý KIẾN, GÓP PHẦN THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ 6
(Ngày đăng :10/07/2013 12:00:00 SA)

Sáng 10/7/2013, tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6. Phiên khai mạc đã được truyền hình, truyền thanh trực tiếp để đông đảo cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi. Tại phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ đã có bài phát biểu quan trọng, khai mạc kỳ họp. Ban Biên tập xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ phát biểu khai mạc kỳ họp
            
            Kính thưa: Đ/c Lò Văn Giàng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

           Kính thưa: Các các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,  các vị khách quý!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đến dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Xin gửi đến quý vị cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!

Kính thưa các vị đại biểu!

6 tháng đầu năm 2013, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát chặt chẽ, có hiệu quả của HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh và chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể; cùng với sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ và nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng; giáo dục, y tế được quan tâm; các chính sách xã hội được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên; trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh chính trị được giữ vững…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp, có khả năng không hoàn thành kế hoạch đề ra; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án còn chậm; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học, khám chữa bệnh cho người dân được quan tâm song còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu; tình tình an ninh trật tự ở một số địa phương còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Từ những thực tiễn đó, đòi hỏi HĐND phải quyết tâm rất cao, có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo đà phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu!

Theo chương trình nghị sự, kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Một là, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm; tình hình thu chi Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013;  xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Xem xét các báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tình hình thực hiện Chương trình phòng, chống tham nhũng; công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Hai là, xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và ý kiến kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; việc thực hiện lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; xem xét các báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND và hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Ba là, Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu:

Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH 13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; tại kỳ họp lần này sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các uỷ viên khác của UBND tỉnh.

Đây là hoạt động mới, lần đầu tiên được HĐND tỉnh tổ chức nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và các quy định của Luật và sẽ là hoạt động thường niên của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh giành thời gian thảo luận để các vị đại biểu có điều kiện nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ thông tin để đánh giá một cách khách quan, thận trọng, công tâm, thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các chức danh được HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm.

Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, HĐND tỉnh thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ HĐND tỉnh bầu để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bốn là, Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tại kỳ họp sẽ thảo luận, thông qua 12 Nghị quyết gồm 02 Nghị quyết thường kỳ và 10 Nghị quyết chuyên đề; trong đó có 02 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và 8 Nghị quyết ban hành mới các quy định, chính sách thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, giáo dục, y tế, địa giới hành chính... kỳ họp cũng sẽ quyết định, điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015.

Năm là, Kỳ họp sẽ nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp; nghe Ủy Ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh; nghe Đoàn ĐBQH thông báo về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Kính thưa các vị đại biểu!

Chương trình kỳ họp thứ 6 có nhiều nội dung quan trọng, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần để kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này