12217 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Khai mạc kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
(Ngày đăng :07/12/2022 11:05:34 SA)


Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Uỷ viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng nay, ngày 07/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ mười hai để xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, thu - chi ngân sách; thực hiện vốn đầu tư công năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023; xem xét, thảo luận và quyết định ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung hỗ trợ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ; hoạt động khuyến nông; các hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2030; xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh...

(Toàn cảnh Hội trường kỳ họp)

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; xem xét các báo cáo hoạt động năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi hành án dân sự, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian phù hợp để tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, nhất là việc thảo luận, thông qua các nghị quyết cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, bám sát vào các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành và tình hình thực tiễn của địa phương để thảo luận, quyết định những nội dung kỳ họp đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Trong đó, lấy hiệu quả làm trung tâm để xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022, kế hoạch năm 2023; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Thông báo của UBMTTQVN tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022; báo cáo kết quả công tác kiểm sát, công tác xét xử và thi hành án năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2023; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, dự toán thu ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; nghị quyết ban hành quy định mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông và nội dung mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh; về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; về bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022.

Theo chương trình kỳ họp, chiều nay, HĐND tỉnh tiếp tục xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thông báo chia tổ thảo luận sẽ được tiến hành thảo luận tại Tổ đại biểu vào buổi sáng ngày hôm sau. Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục thông tin diễn biến kỳ họp đến bạn đọc./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Thông tin

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(11/09/2023 8:35:50 SA)

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV của Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ(13/07/2023 2:48:44 CH)

Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh: Nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua(13/07/2023 9:45:34 SA)

Phiên thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn(13/07/2023 1:15:57 SA)

Đại biểu thảo luận tại Tổ về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh(12/07/2023 7:55:54 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này