19876 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu
(Ngày đăng :16/07/2013 12:00:00 SA)

Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH 13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; sáng ngày 12/7/2013, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các uỷ viên khác của UBND tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Bà Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 72% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 26% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Bùi Từ Thiện - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 70% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Phạm Văn Huỳnh - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Vũ Văn Hoàn  - Trưởng Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 64% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Lò Văn Chỉnh - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

7. Bà Nguyễn Thị Thiện - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 62% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Nguyễn Khắc Chử  - Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 78% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Vương Văn Thành  - Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Lê Xuân Phùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 32% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 8% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Nguyễn Chương - Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 32% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 62% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Lê Trọng Quảng - Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 26% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu (chiếm 14% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Trần Duân - Thành viên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Đặng Trần Thắng - Thành viên UBND tỉnh       

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 52% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND).

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này