12118 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp
(Ngày đăng :21/07/2022 2:01:44 CH)


Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, chiều ngày 20/7/2022 kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thảo luận, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thu - chi ngân sách, thực hiện vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định, 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, doanh thu du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ; các chỉ tiêu sản xuất đều cao so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục quan tâm và triển khai có hiệu quả; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm; công tác thanh tra được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu nhiệm vụ giảm và đạt thấp so với cùng kỳ như: Tổng giá trị xuất nhập khẩu, thu ngân sách tại một số huyện, việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tỷ lệ giải ngân tại một số đơn vị đạt thấp. HĐND tỉnh đã xác định nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, đồng thời bàn và thống nhất 15 giải pháp mang tính khả thi cao để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất thông qua 14 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết về phát triển hạ tầng, chế độ chính sách liên quan đến chủ trương phát triển của tỉnh và tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Về phát triển hạ tầng, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030; thông qua Đồ án quy hoạch phân khu quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Đây là cơ sở quan trọng cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, nhất là nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. Việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường nhằm tạo điểm nhấn nổi bật để phát triển du lịch của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh theo hướng bền vững và tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Về chế độ chính sách, HĐND đã thông qua nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên không được hưởng lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Việc ban hành chính sách này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với những đảng viên có nhiều cống hiến, góp phần chia sẻ, giúp đỡ, động viên đảng viên tiếp tục rèn luyện, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh như: Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu, Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu; bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung; phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”; chia tách, thành lập, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2022; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí,...Các nghị quyết đều được xem xét kỹ, thảo luận sâu và thống nhất cao trước khi thông qua.

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác kiểm sát, công tác xét xử và thi hành án 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 và các báo cáo khác. HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện của UBND tỉnh và các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị có các giải pháp hữu hiệu để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Về chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp đã có 03 đại biểu chất vấn về 03 nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, giáo dục và đào tạo, phát triển rừng. Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc các sở, ngành, nội dung chất vấn được trả lời thẳng thắn, mang tính đối thoại cao, được đông đảo cử tri quan tâm theo dõi.

Về công tác nhân sự tại kỳ họp: Trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐND tỉnh đã bầu đại biểu Đồng Thị Nghĩa giữ chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đảm bảo quy trình, thủ tục luật định với sự đồng thuận, thống nhất rất cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để các nghị quyết, đề án sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, đề án; chỉ đạo các sở, ngành chủ động hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở trong triển khai thực hiện. Các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền về nội dung cốt lõi của các nghị quyết để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia triển khai thực hiện. HĐND, các ban HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện. Đồng chí cũng gửi lời tri ân, lời thăm hỏi, động viên chân thành nhất tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân với truyền thống cao đẹp “uống nước, nhớ nguồn” tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những hành động cụ thể, thiết thực./.

Dân nguyện

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(11/09/2023 8:35:50 SA)

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV của Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ(13/07/2023 2:48:44 CH)

Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh: Nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua(13/07/2023 9:45:34 SA)

Phiên thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn(13/07/2023 1:15:57 SA)

Đại biểu thảo luận tại Tổ về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh(12/07/2023 7:55:54 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này