12682 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIV khai mạc kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Ngày đăng :08/12/2018 1:55:17 CH)


Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khoá XIV

Sáng nay, 08/12/2018, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND các huyện, thành phố…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, đó là: Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; xem xét, thảo luận và quyết định ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư; về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và xem xét, quyết định một số chính sách đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II; tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và lấy phiếu tín nhiệm những người do HĐND tỉnh bầu theo quy định của pháp luật.

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng, các phiên họp toàn thể của kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp, để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đ/c Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại kỳ họp

 Sau phát biểu khai mạc, HĐND tỉnh nghe Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2018; nhiệm vụ giải pháp năm 2019; theo báo cáo năm 2018 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến bất thường, mưa lũ làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng thiên tai. Song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, với sự chủ động và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự đồng thuận, tích cực của nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 cơ bản đạt và gần đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch: Chỉ tiêu về tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng, vượt kế hoạch 4,92 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.123 tỷ đồng, vượt 9% so với dự toán giao; giá trị xuất khẩu công nghiệp ước đạt 6.216,4 tỷ đồng, vượt 33,6% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 11,06 triệu USD, vượt 0,55% kế hoạch; phát triển nông nghiệp, xây xựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ du lịch ổn định và phát triển; các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2018 cũng còn một số khó khăn, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư; công tác quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ còn khó khăn; cải cách hành chính còn chậm và yếu; an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiền ẩn phức tạp.

 Cũng tại phiên họp buổi sáng của kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Nghe Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo kỳ hộ và xem xét các báo cáo về cong tác kiểm sát, kết quả công tác xét xử và thi hành án năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; các báo cáo, tờ trình về tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2018, phương án giao biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2019 và dự thảo Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù tỉnh năm 2019; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2019; về kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020; phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; tờ trình và dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; báo cáo tình hình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2018; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2019; tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2019; tờ trình và dự thảo nghị quyết về chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 Theo chương trình, buổi chiều HĐND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét các báo có, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thảo luận tại tổ đại biểu về báo cáo của những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khoá XIV./.

TT-DN

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này