20279 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu bế mạc kỳ họp thứ mười, khóa XIV
(Ngày đăng :25/07/2019 11:03:00 SA)


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, chiều ngày 23/7/2019, kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra và bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiếp thu giải trình của UBND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2019: 6 tháng đầu năm trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, sự chủ động của các cấp, các ngành, phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự đồng thuận, tích cực của Nhân dân, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá; cải cách hành chính được chỉ đạo quyết tâm cao hơn; lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đẩy mạnh, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững...

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là hạn chế trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư; tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; an ninh trật tự trênđịa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; trách nhiệm phối hợp giải quyết một số lĩnh vực, một số việc của sở, ngành với địa phương chưa cao, chậm giải quyết; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm nêu gương đạo đức công vụ ở một số cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, công chức quán triệt thực hiện chưa thật nghiêm. Từ đó Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019.

Kỳ họp cũng đã tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công tác thi hành án dân sự, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; báo cáo công tác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; xem xét báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy, trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười; kiến nghị sau giám sát và việc thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Hội đồng nhân tỉnh đánh giá cao hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt kết quả quan trọng, đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh năm 2019 và cả giai đoạn 2015 – 2020.

Kỳ họp cũng đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp đã có 04 đại biểu chất vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với 03 nội dung về việc cấp phép, quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện; trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch trồng mới cây Mắc ca; trách nhiệm để xảy ra tình trạng cạnh tranh trong việc thu mua chè búp tươi nguyên liệu tại một số địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thẳng thắn trả lời vấn đề đại biểu chất vấn, xác định rõ hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Chủ tọa kỳ họp yêu cầu UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, địa phương liên quan sớm tập trung giải quyết có hiệu quả các nội dung đã trả lời và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019.

Về công tác tổ chức cán bộ: HĐND tỉnh đã xem xét xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Ngọc An, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; miễm nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Sùng A Hồ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch do chuyển vị trí công tác; ông Nguyễn Đăng Khải, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển vị trí, địa bàn công tác và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hà Trọng Hải, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Bắc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Việc thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Đặc biệt, kỳ họp đã xem xét thông qua 19 nghị quyết, trong đó 16 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết được thông qua đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng và chất lượng.

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan liên quan giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ quyền hạn, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Đồng chí cũng thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; công tác phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về kỳ họp; sự theo dõi đóng góp của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những đóng góp đó đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp./.

TTDN

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Bế mạc Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(23/03/2023 5:30:13 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(22/03/2023 2:59:48 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này