11876 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Bế mạc kỳ họp thứ hai khóa XV
(Ngày đăng :11/08/2021 9:50:35 CH)


Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, chiều ngày 10/9/2021, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra và bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiếp thu giải trình của UBND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nhận định, 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh với kết quả đạt được khá tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm, thu ngân sách trên địa bàn, sản lượng lương thực có hạt, tổng mức bán lẻ hàng hóa được phục hồi và tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh toàn diện, quyết tâm, quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, chuyển biến rõ.

HĐND tỉnh nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh, ý kiến thẩm tra của các ban và ý kiến của các các đại biểu HDND với những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong 6 tháng đầu năm, đó là: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chưa thật quyết liệt; hoạt động của doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động còn cao do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19; tiến độ giải ngân quyết toán các chương trình, dự án còn chậm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế; công tác lập quy hoạch tỉnh chưa đảm bảo tiến độ đề ra; tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Từ đó Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021.

Kỳ họp cũng đã tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, xem xét thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp và thực hiện nhiệm vụ chất vấn theo quy định của pháp luật đối với Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh. Hội đồng nhân tỉnh đánh giá cao hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh và các ngành 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt kết quả quan trọng, đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh năm 2021 và cả giai đoạn 2021 – 2026.

Kỳ họp cũng đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp đã có 05 đại biểu chất vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế về 6 nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục; việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh; việc chậm chi trả chế độ hỗ trợ học nghề và cấp chứng chỉ cho lao động nông thôn; việc giao đất, cho thuê đất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã; tình trạng mua, bán giấy phép lái xe giả; về tình trạng xác định đối tượng nghiện ma túy và các chất gây nghiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan đã trả lời bằng văn bản và trả lời trực tiếp tại hội trường về những vấn đề đại biểu chất vấn, xác định rõ hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Chủ tọa kỳ họp yêu cầu UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và các sở được chất vấn phối hợp với các ngành, địa phương liên quan sớm tập trung giải quyết có hiệu quả các nội dung đã trả lời tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Minh Hiệp, Tổ đại biểu huyện Nậm Nhùn tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho lực lượng dân quân

Kỳ họp đã xem xét thông qua 10 nghị quyết, trong đó 04 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết được thông qua đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng và chất lượng.

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, đồng chí Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thành công của kỳ họp với quyết định nhiều nội dung quan trọng là rất cần thiết nhưng quan trọng hơn cả là đưa nghị quyết, quyết sách của HĐND tỉnh vào thực tế cuộc sống nhằm mục đích, mục tiêu, ý nghĩa thiết thực góp phần rất quan trọng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành; các Nghị quyết được ban hành trong kỳ họp này và các nghị quyết ban hành trong các kỳ tiếp theo của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa làm thật tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là sớm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này và các Nghị quyết đã ban hành tại kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND tỉnh khóa XIV. Đối với các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị tăng cường công tác giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, phối hợp với Mặt trận tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội và các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri thiết thực, hiệu quả; theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến sau kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí cũng thay mặt HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; công tác phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về kỳ họp; sự theo dõi đóng góp của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những đóng góp đó đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp./.

TTDN

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Bế mạc Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(23/03/2023 5:30:13 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023(22/03/2023 2:59:48 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này