11815 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Hội đồng nhân dân tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ ba (chuyên đề)
(Ngày đăng :16/09/2021 12:00:00 SA)


Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh

Sáng nay (ngày 15/9/2021), Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, các đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh công tác trên địa bàn thành phố Lai Châu; Thủ trưởng một số sở, ngành tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu.

Tại điểm cầu các huyện có đại biểu HĐND tỉnh công tác trên địa bàn các huyện, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

(Quang cảnh các điểm cầu kỳ họp thứ ba)

Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh có 02 nội dung chính là: (1) Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh; (2) cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, góp phần đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Chu Lê Chinh, đồng chí Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình số 2703/TTr-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án đầu tư trong năm 2021; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua danh mục thu hồi đất của 149 công trình, dự án với diện tích dự kiến 783,31ha, gồm: Đất nông nghiệp 571,35ha, đất phi nông nghiệp 138,78ha, đất chưa sử dụng 73,18ha và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất 126 công trình, dự án với diện tích dự kiến 259,20ha, trong đó: Đất trồng lúa 132,19 ha, đất rừng phòng hộ 122,94 ha, đất rừng đặc dụng 4,07 ha. Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, đại biểu Nguyễn Bảo Đông, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của ban đối với tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về nội dung trên.

(Đại biểu Nguyễn Minh Hiệp tham gia ý kiến vào tờ trình, dự thảo nghị quyết)

Thảo luận về nội dung này đã có 13 lượt đại biểu có ý kiến. Nhìn chung các đại biểu đều tán thành nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Tại điểm cầu tỉnh, đại biểu Lò Văn Biên - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, điều chỉnh lại số liệu chương trình, dự án giữa tờ trình và bảng biểu kèm theo để đảm bảo chính xác, vì theo tổng hợp huyện Mường Tè có 16 công trình, dự án nhưng biểu kèm theo là 17 công trình, dự án; đại biểu Nguyễn Minh Hiệp – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến thống nhất với Quân Khu II về 3 công trình, dự án có đề nghị chuyển đổi đất quốc phòng sang mục đích khác; đề nghị xem xét tính cấp bách, trình tự thủ tục đối với một số công trình, dự án như dự án nâng cấp Tỉnh lộ 130; dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè; dự án trồng rừng gắn với đầu tư khu du lịch sinh thái xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; đại biểu Nguyễn Ngọc Vinh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tam Đường cho rằng việc tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua nghị quyết về thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất là rất cần thiết, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, tuy vậy, đề nghị UBND tỉnh cần xác định rõ hiện trạng đất đề nghị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng; số diện tích cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng trong phạm vi của dự án, công trình, hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Tại điểm cầu các huyện, đại biểu Giàng A Dơ - Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn đề nghị bổ sung công trình cầu treo Nậm Vạc và dự án Khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn vào danh mục công trình, dự án thu hồi đất thông qua tại kỳ họp; đại biểu Lý Anh Hừ - Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Mường Tè phát biểu về tính cấp bách của dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, đề nghị HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; đại biểu Giàng A Thanh - Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tam Đường đề nghị HĐND tỉnh xem xét chưa thông qua Dự án “ Hồ Giang Ma” được thực hiện trên địa bàn xã Sang Thàng, Thành phố Lai Châu và địa bàn xã Giang Ma và xã Tả Lèng huyện Tam Đường vì qua khảo sát thực tế, phần diện tích đất lúa một vụ phải thu hồi thuộc địa phận xã Giang Ma và xã Tả Lèng, huyện Tam Đường là 17,48 ha, do vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát lại diện tích các loại đất phải thu hồi, đặc biệt là diện tích đất lúa; cũng theo đại biểu Giàng A Thanh, thời gian qua công tác phối hợp giữa sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong công tác rà soát việc thu hồi hoặc chuyển đổi đất để thực hiện các dự án còn nhiều hạn chế như: việc rà soát các loại đất phải thu hồi còn chưa đúng (dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai) có khoảng 1,85 ha rừng tự nhiên)…; diện tích các loại đất phải thu hồi chưa đảm bảo với thực tế. Tổ đại biểu huyện Tam Đường đề UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, thành phố trong công tác rà soát, thu hồi đất khi thực hiện dự án; đại biểu ở điểm cầu các huyện Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ nhất trí theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Các đại biểu điểm cầu tinh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Sau phần thảo luận, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết. 100% đại biểu HĐND tỉnh tại các điểm cầu nhất trí thông qua Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe ông Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình của UBND tỉnh về việc xin ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghe đại diện Công ty tư vấn báo cáo nội dung chính của Quy hoạch.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tham gia vào Báo cáo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, có trên 40 ý kiến tham gia vào báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh, 15 ý kiến đề nghị chỉnh sửa một số nội dung báo cáo quy hoạch tỉnh, 03 ý kiến đề nghị bổ sung các hạng mục, giải pháp… Tại điểm cầu Mường Tè, đại biểu Lý Anh Hừ tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo về các khâu đột phá, định hướng bố trí không gian phát triển và các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh; đại biểu đề nghị quan tâm hơn đến hướng phát triển tiềm năng phía tây của tỉnh (Phong Thổ, Sin Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè)…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, đã tập trung xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp; đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy hoạch./.

Thông tin

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Lai Châu(27/03/2023 10:40:28 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này