12076 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Hoạt động thảo luận tại Tổ kỳ họp thứ mười sáu
(Ngày đăng :22/03/2021 12:00:00 SA)


Quang cảnh tổ thảo luận số 1 (các tổ đại biểu Thành phố, Phong Thổ, Nậm Nhùn)

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoá XIV, ngày 21/3/2021 các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ. Sau gần 1/2 ngày thảo luận đã ghi nhận 25 lượt đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đề nghị không quy định nội dung hỗ chuyển đổi đất đối với doanh nghiệp vì doanh nghiệp đã được hưởng chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại điểm a, khoản 1, Điều 6. Tại nội dung hỗ trợ giống, phân bón lót quy định tại Điều 7, Điều 8, đại biểu đề nghị điều chỉnh hỗ trợ đối với doanh nghiệp xuống còn 80% thay vì như dự thảo nghị quyết đang quy định là 100%, đại biểu cho rằng như vậy là quá cao. Về hỗ trợ phát triển cây Mắc ca, đại biểu đề nghị sửa lại tên điều này là hỗ trợ trồng cây Mắc ca.

Tại các Điều 10, Điều 11 điều kiện hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi, làm hầm biogas và đệm lót sinh học: Dự thảo quy định điều kiện hỗ trợ đang thực hiện chung cho cả 03 đối tượng, đại biểu cho rằng quy định như vậy là chưa phù hợp do mỗi đối tượng có khả năng đầu tư khác nhau, đề nghị quy định cụ thể quy mô tối thiểu cho từng đối tượng Doanh nghiệp, Hợp tác xã là 40 con trâu, bò, ngựa trở lên, 150 con lợn thịt; 150 con dê; 600 con gia súc khác; Tổ hợp tác, Nhóm hộ là 30 con trâu, bò, ngựa, 100 con lợn thịt, 100 con dê; 400 con gia súc khác; Cá nhân, hộ gia đình là 15 con trâu, bò, ngựa; 50 con lợn thịt; 50 con dê; 300 con gia súc khác cho phù hợp. Tại Điều 14 về hỗ trợ nuôi tôm, cá lồng: Đại biểu cho rằng quy định chính sách đối với nuôi tôm lồng khó thực hiện và không phù hợp do vậy đề nghị sửa lại tên điều này là hỗ trợ nuôi cá lồng.

Về hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP quy định tại Điều 15, dự thảo đang quy định mức hỗ trợ chi phí xây dựng hoặc thuê địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch, dịch vụ tại các xã quy định như dự thảo không quá 50 triệu đồng/chủ thể, đại biểu cho rằng quy định mức như vậy là quá cao, không phù hợp và đề nghị xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Về thời gian hoạt động tối thiểu để được hưởng hỗ trợ thuê địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm cần tăng lên vì quy định như dự thảo là thấp, không phù hợp với thực tế. Ngoài các chính sách đã có trong dự thảo Nghị quyết, đại biểu đề nghị bổ sung thêm một số chính sách như: Hỗ trợ giống, phân bón đối với việc cải tạo cây chuối (đối với diện tích chưa đến mức phải phá đi trồng lại); hỗ trợ đối với trồng cây mía vì đây là cây có năng xuất cao và có triển vọng phát triển; chính sách khuyến khích sử dụng phân vi sinh.

 Đại biểu cũng đề nghị, sau khi Nghị quyết được ban hành, đề nghị UBND tỉnh giao cho cơ quan đầu mối hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, vì thực tế việc vận động người dân đứng ra thành lập thành lập tổ hợp tác, nhóm hộ là khó khăn, chưa có người đứng ra để vận động.

Đại biểu Tòng Thị Đoan, Tổ đại biểu huyện Than Uyên phát biểu thảo luận tại Tổ

Đối với dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025

Về nguyên tắc hỗ trợ: Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc thứ 4 như sau: “Trong cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách khác nhau quy định thì tổ chức, cá nhân, cộng đồng chỉ được hỗ trợ từ một chính sách mà có lợi nhất cho đối tượng nhận hỗ trợ” để đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với thực tế. Tại Điều 4 về hỗ trợ trồng quế, đại biểu đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp để các đối tượng đã trồng Quế từ những năm 2018, 2019, 2020 được hưởng hỗ trợ công chăm sóc năm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tại Điều 5 về hỗ trợ trồng rừng sản xuất, đại biểu đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân từ 15 triệu/ha lên 16 triệu/ha để đảm bảo sự chênh lệch giữa các đối tượng đồng đều nhau (mỗi mức cách nhau 2 triệu).

Ngoài các nội dung của chính sách như dự thảo, đại biểu đề nghị UBND tỉnh: Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích cấp giấy chứng nhận bảo vệ rừng FSC để đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường với lợi ích xã hội của các bên liên quan để tại điều kiện cho sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ rừng. Quan tâm xây dựng vườn giống để chủ động sản xuất cây con. Vì hiện nay tỉnh chưa xây dựng được vườn giống gốc, không đảm bảo cung cấp đủ số lượng cây con trồng rừng, chủ yếu phải nhập từ nơi khác. Xem xét việc mở đường lâm nghiệp với tiêu chuẩn đường tối thiểu cấp C, việc mở đường lâm nghiệp là chưa cần thiết, để tập trung nguồn lực cho khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Chỉ đạo cơ quan liên quan hướng dẫn thành bộ thủ tục hành chính để phát triển rừng bền vững để đảm bảo đồng bộ, rõ ràng để người dân để thực hiện.

Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi cho các hoạt động và thời gian được hưởng hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu đề nghị nâng mức chi cho công tác xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát từ 600.000 đồng/ báo cáo lên 1.000.000 đồng/ báo cáo cho phù hợp.

Về dự thảo nghị quyết phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố từ nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Đại biểu đề nghị xem xét lại sự cần thiết phải đầu tư sửa chữa nhà bán trú 4 gian (268 triệu đồng) của Trường THPT Phong Thổ (điểm trường Mường So), vì Trường THPT Phong Thổ (điểm trung tâm) hiện nay đã xây dựng mới một nhà bán trú 6 gian, đủ chỗ ở cho học sinh, số kinh phí này chuyển sang sửa chữa nhà ăn cho học sinh bán trú tại điểm trường trung tâm.   

Về dự thảo nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 được hỗ trợ tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ cơ sở, căn cứ, thứ tự ưu tiên lựa chọn các công trình, dự án và phân bổ kế hoạch vốn cho từng công trình dự án như dự thảo, đại biểu cho rằng việc lựa chọn danh mục và phân bổ kinh phí như dự thảo là chưa phù hợp, nhiều điểm khó khăn cần có mức đầu tư cao hơn. Đối với tên dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Mu, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, đại biểu đề nghị xem xét điều chỉnh lại tên dự án, vì theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh, dự án này được đầu tư trên địa bàn bản Nà Đon và bản Nà San xã Bình Lư, do vậy đây phải là kè chống sạt lở bờ suối Nậm Dê, không phải là bờ suối Nậm Mu./.

 Tổng Hợp

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(11/09/2023 8:35:50 SA)

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV của Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ(13/07/2023 2:48:44 CH)

Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh: Nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua(13/07/2023 9:45:34 SA)

Phiên thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn(13/07/2023 1:15:57 SA)

Đại biểu thảo luận tại Tổ về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh(12/07/2023 7:55:54 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ(29/09/2023 9:57:26 SA)

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2023(28/09/2023 8:14:47 SA)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này