10190 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

DIỄN ĐÀN KỲ HỌP
(Ngày đăng :10/12/2014 12:00:00 SA)

Trong chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu mời dự tập trung trí tuệ, thảo luận tại tổ đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Sau đây là một số ý kiến của đại biểu:

Đại biểu Vương Văn Thắng – tổ đại biểu huyện Tam Đường

Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng tiêu chí

Đến hết năm 2014, thực hiện tiêu chí nông thôn mới (NTM) toàn tỉnh bình quân đạt 9,6 tiêu chí/xã, tăng 2,93 tiêu chí so cuối năm 2013. Trong đó 2 xã: San Thàng (thành phố Lai Châu), Bình Lư (Tam Đường) hoàn thành 19 tiêu chí; 9 xã đạt 15-18 tiêu chí, 32 xã đạt 10-14 tiêu chí, 53 xã đạt 5-9 tiêu chí. Để làm tốt công tác xây dựng NTM, các địa phương cần chỉ đạo quyết liệt trong việc tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm từng bước đề xuất xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát. Đồng thời lồng ghép nguồn vốn như: chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, các chương trình sắp xếp dân cư.... Các địa phương cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng tiêu chí và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị mới đảm bảo hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Đại biểu Bùi Từ Thiện – tổ đại biểu huyện Phong Thổ:

Đặt ra nguyên tắc trong thu hồi đất lúa phục vụ các dự án

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2014 tỉnh đã thu hồi chuyển 43,22ha đất trồng lúa phục vụ các công trình, dự án. Tuy nhiên, hiện nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp đặc biệt là đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh đang rất ít mà năm 2015 tỉnh sẽ chuyển mục đích sử dụng 152,33ha đất lúa để thực thi các công trình. Trong đó, huyện Nậm Nhùn có 18 dự án, diện tích 100ha (đất trồng lúa 38,81ha), huyện Sìn Hồ 28 dự án, diện tích 57,3ha (đất trồng lúa 30,47ha), huyện Phong Thổ 23 dự án, diện tích 108,69ha (đất trồng lúa 21,82ha)... Nếu cứ tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang phục vụ thi công xây dựng các dự án, công trình thì người dân sẽ thiếu đất sản xuất ảnh hưởng chỉ tiêu đảm bảo sản lượng lương thực không đạt. Do vậy, HĐND, UBND tỉnh cần phải xem xét đưa ra nguyên tắc thu hồi đất lúa chuyển đổi sang mục đích khác để người dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đại biểu Vũ Văn Hoàn – tổ đại biểu huyện Mường Tè:

Việc tuyển dụng phải công khai minh bạch

Năm 2014, tỉnh tuyển dụng 747 người (chủ yếu là viên chức trong Ngành Giáo dục), trong đó 2 thạc sỹ, 118 đại học, 213 cao đẳng, 414 trung cấp. Chất lượng tuyển dụng cơ bản được nâng lên, đảm bảo quy định và quy trình thi tuyển, đáp ứng yêu cầu, vị trí cần tuyển. Đối với tuyển dụng cán bộ công chức ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh thời gian tới sẽ căn cứ vào Đề án vị trí việc làm để tuyển dụng cán bộ phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ cần tuyển. Việc tuyển dụng đối tượng này ngoài việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định nhưng rất cần tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân về quy trình tuyển dụng, kế hoạch, nhu cầu biên chế... Qua đó người dân biết được tránh các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách chạy việc.

Đại biểu Nguyễn Thị Thiện – tổ đại biểu thành phố Lai Châu:

Hiện nay, tình trạng học sinh trên địa bàn tỉnh đang diễn ra khá phổ biến (từ năm học 2010-2012 có 3.900 học sinh, riêng trong năm 2013 có 1.800 học sinh bỏ học) tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng tảo hôn, do phong tục tập quán, nhận thức đồng bào chưa đầy đủ về việc học, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên học sinh bỏ học ở nhà làm nương rẫy... Để hạn chế tình trạng này, trong học kỳ II của năm học 2014-2015 cán bộ quản lý giáo dục, cấp ủy, chính quyền nhất là ban, ngành, đoàn thể vào cuộc tích cực để tuyên truyền, vận động nhân dân đưa con em đến trường. Đồng thời, ngành giáo dục cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất kiến nghị với huyện đưa ra biện pháp thuyết phục đưa học sinh ra lớp. Cùng với đó là chăm lo đến đầu tư phát triển kinh tế, ổn định đời sống và tạo công ăn việc làm để người dân có điều kiện nâng cao thu nhập cho con em đi học.

Đại biểu Chu Lê Chinh – tổ đại biểu huyện Nậm Nhùn:

Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản quá chậm

Tính đến hết tháng 10/2014, tỉnh đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư Nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản được 1.531.182 triệu đồng bằng 51,56% kế hoạch, trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành là 1.375.786 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu không đạt do một số chủ đầu tư chưa nghiêm túc triển khai thực hiện dự án, một số nguồn vốn được giao từ đầu năm nhưng các huyện, thành phố phân bổ chi tiết muộn như: Nguồn vốn hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nước sinh hoạt; chương trình nông thôn mới... gây khó khăn cho đơn vị thực hiện. Tiến độ giải ngân một số chủ đầu tư đạt thấp so với kế hoạch như: Sở Y tế (12,4%) , Sở Nội vụ (15%), Sở Giao thông vận tải (37,6%), UBND huyện Tam Đường (31,5%), UBND huyện Sìn Hồ (39%). Một số chủ đầu tư chưa tạo điều kiện nhà thầu thi công, không chỉ đạo nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Làm tốt công tác giải ngân cần tăng cường quản lý quy hoạch và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và chuẩn bị đầu tư; quản lý chặt chẽ tổng mức đầu tư dự án, xây dựng công trình.

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này