11065 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Đại biểu HĐND, các Ban HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến có chất lượng, sâu sắc vào các nội dung của kỳ họp (*)
(Ngày đăng :13/07/2017 11:32:48 CH)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đ/c Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể đại biểu các ngành, các huyện, thành phố tham dự kỳ họp!

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 về tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017. Hôm nay, HĐND tỉnh Lai Châu khoá XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể đại biểu thuộc các cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.  Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

6 tháng đầu năm 2017 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có quyết tâm cao, quán triệt tư tưởng chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy là “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017, đã đạt được kết quả khá toàn diện: Cơ bản triển khai thực hiện quyết liệt các Nghị quyết chuyên đề, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy; kinh tế có bước phát triển khá, dự báo nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, nhất là sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước chuyển biến. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tội phạm được kiềm chế; quan hệ đối ngoại được tăng cường.

Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, dự báo khó đạt, chất lượng một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở một số xã chưa cao; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; công tác quản lý các công trình sau đầu tư, quản lý chất lượng công trình xây dựng còn hạn chế; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp so với kế hoạch; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; đời sống một bộ phận dân cư còn gặp khó khăn, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm.

Tiếp tục với tinh thần quyết tâm cao, phát huy kết quả, khắc phục khó khăn, hạn chế. Vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN 6 tháng đầu năm, đồng thời tập trung phân tích chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành và giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2017.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe, xem xét và thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Kỳ họp sẽ tiến hành xem xét, thảo luận, quyết định các Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu; Nghị quyết về danh mục thu phí và lệ phí; Nghị quyết về ban hành giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế và một số Nghị quyết khác về chế độ chính sách.

Ngoài ra, tại kỳ họp sẽ miễn nhiệm 01 thành viên UBND tỉnh (do được nghỉ chế độ) và bầu bổ sung 01 thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các nội dung HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 và các năm tiếp theo. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND, các Ban HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến có chất lượng, sâu sắc vào các nội dung của kỳ họp, để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kỳ họp của HĐND tỉnh được truyền hình trực tiếp cơ bản các nội dung của kỳ họp (trừ phiên thảo luận tại Tổ) để cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, theo dõi và giám sát hoạt động của HĐND tại kỳ họp. HĐND tỉnh nhận được ý kiến tham gia góp ý của cử tri và Nhân dân bằng nhiều hình thức cho các hoạt động của HĐND và tại kỳ họp này để HĐND tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Với ý nghĩa đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do BBT đặt

BBT

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Bản Lang, Mường So huyện Phong Thổ(08/06/2023 10:13:21 SA)

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này